Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 121-150 z 236
#

68.výročie SNP

Dátum: 28. 8. 2017

68.výročie SNP sme si pripomenuli pri pomníku padlých, tak ako každý rok. ZPOZ v spolupráci s obcou pripravili dôstojnú oslavu 68.výročia vypuknutia SNP. Starostka vo svojom príhovore zdôraznila povinnosť pripomenúť si pamiatku tých, ktorí bojovali za svoje ideály a neváhali aj za ne zomrieť. Veniec k pomníku položil priamy účastník bojov v SNP pán Koloman Hamar.

#

Naša účasť na na celoštátnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2012

Dátum: 28. 8. 2017

Našu obec reprezentovali na tohtoročnom Agrokomplexe nielen zručné ruky našich remeselníčok, ale aj Novianske kroje..25.augusta sa na výstave Agrokomplex konala prehliadka krojov z rôznych mikro-regiónov Slovenska. Náš mikro-región Požitavie - Širočina reprezentoval Noviansky kroj. Na prehliadke sme predvádzali Noviansky sviatočný ženský kroj, mužský kroj a tiež svadobný kroj. Všetky kroje sa tešili veľkému záujmu prítomných divákov a vďaka šikovným rukám našich žien tak mohli obdivovať i typické prvky ľudových krojov z Požitavia i nádherný žatevný veniec. Anna Valentková predvádzala zhotovovanie rôznych krásnych postavičiek zo šúpolia a Ing. Ľudmila Vargončíková zdobila kraslice rôznymi technikami.

#

Priateľská návšteva Námešti na Hané

Dátum: 28. 8. 2017

17.8.2012 sa konal zájazd do Námešti na Hané na pozvanie starostky a miestnej organizácie dôchodcov. Pred samotnou cestou sme si pripravili darčeky pre starostku i pre dôchodcov a keď nastal deň D, tak sa autobus plný našich občanov vybral smerom do Olomouckého kraja. Naši dôchodcovia sa poriadne vyparádili-obliekli sa do Novianskych krojov a s našimi ľudovými piesňami sme prichádzali na návštevu. Vítali nás na miestnom zámku, kde práve prebiehala výstava " Ruže pre zámockú paniu". Po vrelom privítaní sme absolvovali prehliadku zámku a zámockej kaplnky. Zámok bol postavený v 18.storočí uprostred kruhového parku. Nádherný interiér zámku doplnený aranžmánmi zo živých kvetov obdivovali všetci účastníci zájazdu. Po návšteve zámku nás starostka obce Mgr. Marta Husičková oboznámila s ostatnými pamätihodnosťami obce. Po obede a posedení s predstaviteľmi organizácie dôchodcov Námešti na Hané sme sa presunuli do Olomouca, kde nám starostka ukázala historické jadro tohto krajského mesta.. Po prehliadke sme navštívili tradičnú výstavu kvetov " Flóra Olomouc". Nelúčili sme sa s našimi moravskými hostiteľmi nadlho, pretože už začiatkom októbra prídu na naše pozvanie do Novej Vsi nad Žitavou. Už teraz sa tešíme na skoré stretnutie.

#

Spoločný deň detí a otcov

Dátum: 28. 8. 2017

Už tradične v našej obci oslavujú deti a otcovia spolu svoj sviatok. Kultúrna komisia pri OcÚ, detská organizácia Primon a Dobrovoľný hasičský zbor pripravili príjemné popoludnie.

#

III.ročník Obecnej kvapky krvi

Dátum: 28. 8. 2017

5.6.2012 sa konal tretí ročník Obecnej kvapky krvi

#

Akadémia ku Dňu matiek

Dátum: 28. 8. 2017

13.mája sa v Dome kultúry už tradične uskutočnila slávnostná akadémia ku Dňu matiek. Na úvod starostka obce Ing. Marta Danková v slávnostnom príhovore vyzdvihla úlohu matky v živote každého človeka a popriala všetkým mamičkám a starým mamám veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri výchove detí a vnúčat. Potom už nasledovalo pásmo piesní, básní, scénok a tancov v podaní detí z materskej a základnej školy. Pani učiteľky pripravili veľmi zaujímavý a pestrý program, ktorý ocenili prítomní dlhotrvajúcim potleskom. Nakoniec deti odovzdali mamičkám aj vlastnoručne vyrobené darčeky.

#

Beseda s p. K. Hamarom pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Dátum: 28. 8. 2017

7.5.2012 sa v ZŠ uskutočnila beseda s priamym účastníkom bojov v SNP i oslobodzovania našej obce p. Kolomanom Hamarom.

#

Sadenie mája

Dátum: 28. 8. 2017

Popoludní 30.apríla 2012 sa slávnostne sadil máj pred obecným úradom. Na začiatku akcie vystúpila spevácka skupina Novianka, potom chlapi zasadili máj a podávalo sa občerstvenie. Nakoniec zaspievala folklórna skupina BENÁT z Machuliniec. Po ukončení vystúpenia sa prítomní členovia JDS presunuli na gazdovský dvor, kde oslavovali príchod mája podľa tradícií. V príjemnom prostredí si posedeli i zaspievali i zaspomínali na máje ich mladosti.

#

Theatrovanie - medzinárodná prehliadka amatérskych súborov v Dome kultúry

Dátum: 28. 8. 2017

V dňoch 20.4. - 21.4.2012 sa uskutočnil medzinárodný divadelný festival ochotníckych súborov - Theatrovanie.

#

Divadelné predstavenie - Stretnutie na priedomí

Dátum: 28. 8. 2017

18.3.2012 v našom Dome kultúry odohral divadelný súbor BENÁT z Machuliniec divadelné predstavenie - Stretnutie na priedomí. Veľmi pekné a ľudsky blízke - tak hodnotili diváci vystúpenie ochotníkov z Machuliniec. Počas predstavenia spievali aj spolu s účinkujúcimi a zostali s nimi v družnom posedení i po skončení hry. Vďaka za príjemný kultúrny zážitok.

#

Čistenie brehov rieky Žitavy

Dátum: 28. 8. 2017

24.3.2012 sa uskutočnilo čistenie Žitavy v intraviláne našej obce v rámci svetového dňa vody. 13 dobrovoľníkov z obce, ktorým záleží na čistote okolia Žitavy vyzbieralo okolo 30 vriec odpadu. Obec zabezpečila vrecia, odvoz a likvidáciu odpadu. Teší nás, že uvedená akcia sa stáva tradíciou.

#

Fašiangy 2012

Dátum: 28. 8. 2017

Hoci boli tohtoročné fašiangy krátke, stihli sme v našej obci zorganizovať počas tohto obdobia veselosti fašiangový ples, ako aj tradičný fašiangový sprievod obcou a karneval pre deti z MŠ a ZŠ.

#

90-ročná jubilantka

Dátum: 28. 8. 2017

18.2.2012 v obradnej sieni Ocú členky ZPOZ privítali p. Helenu Záhorskú, ktorá oslávila krásne 90-tiny. Po kultúrnom programe a príhovore starostky nasledoval slávnostný zápis do pamätnej knihy. Pani Záhorskej želáme veľa zdravia a veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu najbližších.

#

Mikuláš v obci.

Dátum: 28. 8. 2017

5.decembra zavítal sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi a s čertami do našej obce. V Dome kultúry ho čakali deti aj s rodičmi. Najprv Mikuláš rozsvietil krásny stromček a potom museli deti ukázať svoju šikovnosť pri rôznych súťažiach a tak presvedčiť Mikuláša, že si zaslúžia sladké darčeky. Niektoré deti zaspievali, iné zarecitovali a niektoré si aj trošku poplakali pri pohľade na čertiská. Dôležité ale bolo, že všetky prítomné deti boli obdarené a všetky sľúbili, že budú dobré a poslušné.

#

Návšteva predvianočnej Viedne

Dátum: 28. 8. 2017

V nedeľu 4.12.2011 obecný úrad, JDS a DV - jednota SD zorganizovali prehliadku Viedne.

#

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Už sa stalo tradíciou, že v tretiu adventnú nedeľu sa stretávajú remeselníci v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou, aby predviedli svoje umenie a zároveń potešili svojimi výrobkami ľudí, ktorí si ich nájdu pod vianočným stromčekom.

#

Uvítanie novorodencov do života

Dátum: 28. 8. 2017

30.novembra 2011 ZPOZ pripravil pre novonarodené deti slávnostné uvítanie do života.

#

Októbrové posedenie s dôchodcami

Dátum: 28. 8. 2017

Na 19. októbra 2011 bolo pozvaných 267 dôchodcov do Domu kultúry na slávnostný zápis do pamätnej knihy pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším.

#

Orientačná automobilová súťaž

Dátum: 28. 8. 2017

8. októbra SAMK - ŠKODA KLUB AKSR Nová Ves nad Žitavou a Autoklub Vráble pripravili V. ročník automobilovej orientačnej súťaže Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavopu a mesta Vráble.

#

Septembrové akcie.

Dátum: 28. 8. 2017

V mesiaci september ZO JDS zorganizovala dve vydarené akcie - Posedenie na gazdovskom dvore a Výstavu ovocia a zeleniny.

#

Novianska súťaž o najlepší guláš

Dátum: 28. 8. 2017

Tohto roku sa konala Novianska súťaž o najlepší guláš v sobotu 27.8.2011. Súťažilo 6 družstiev – Poľovníci, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, miestni hasiči, poslanci so starostkou, Retro partia a VS Trans .

#

Spoločný Deň detí a otcov

Dátum: 28. 8. 2017

19.júna pripravila obec v spolupráci s mládežníckou organizáciou Primon pre deti a ich otcov popoludnie plné súťaží, hier a dobrej nálady. Najskôr ožili rozprávkové bytosti a pripravili si pre deti rôzne úlohy. Po ich splnení každé dieťa dostalo sladké odmeny. Potom súťažili deti aj so svojimi otcami a to v preťahovaní lanom, lukostreľbe, v behu s fúrikmi, v hode kuchynským valčekom,v kopaní jedenástok, streľby zo vzduchovky. Na záver malí speváci súťažili o najlepšieho speváka. Víťazi dostali rôzne hračky ako odmenu. Najväčšou odmenou bolo pre všetkých spoločne strávené krásne popoludnie v kruhu svojej rodiny a známych.

#

Slávnostné uvítanie novonarodených detí do života

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom júna v obradnej sieni OcÚ starostka obce Ing. Marta Danková a členky ZPOZ slávnostne uvítali do života 9 našich nových občiankov. Rodičia novorodencov už tradične dostali od obecného úradu vkladné knižky s vkladom 100 EUR na zmiernenie počiatočných nákladov a podpora mladých rodín.

#

Deň matiek

Dátum: 28. 8. 2017

Tak ako ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica kvetov, tak ku Dňu matiek patrí v našej obci slávnostná akadémia. Naše deti uvili kyticu z najrôznejších piesní, básní a tancov, ktoré predviedli v Dome kultúry 8.mája.

#

Obecná kvapka krvi

Dátum: 28. 8. 2017

9.mája 2011 sa v Dome kultúry stretli dobrovoľní darcovia krvi, aby tak pomohli tým ľuďom, ktorí potrebujú túto vzácnu tekutinu. Pracovníci Nitrianskej transfúznej stanice a MUDr. Sádovský odobrali krv 25 občanom, medzi ktorými boli viacnásobní darcovia i tí, ktorí prišli na darcovstvo prvý krát. Po odbere obecný úrad pripravil občerstvenie pre všetkých darcov.

#

Sadenie mája

Dátum: 28. 8. 2017

Posledné aprílové popoludnie v našej obci sa nieslo v znamení tradičných zvykov sadenia mája.

#

15.apríl 2011 - Deň dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom.

Dátum: 28. 8. 2017

15-ho apríla opäť rozkvitli žlté narcisy na klopách našich občanov. Tých občanov, ktorí prispeli na dobrovoľnú zbierku pre liečbu onkologických pacientov. Zbierku organizovala Liga proti rakovine už 15 krát. V našej obci pomáhajú organizovať zbierku žiaci ZŠ pod vedením Mgr. Moniky Pristachovej. Naši žiaci vybrali 323 EUR. Srdečná vďaka patrí

#

Čistenie Žitavy

Dátum: 28. 8. 2017

Aj v tomto roku sa dobrovoľníci z našej obce zúčastnili pri príležitosti svetového dňa vody čistenia rieky pretekajúcej cez našu obec. V sobotu 26.3.2011 sa zišli ekologicky zmýšľajúci občania pri moste cez Žitavu a vyzbierali odpadky na oboch brehoch v intraviláne obce. Vyzbieralo sa až 24 vriec odpadu, ktorý tam nechali nezodpovední jedinci.

#

Marec mesiac knihy - beseda s prozaikom Ing.J.Banášom.

Dátum: 28. 8. 2017

V rámci mesiaca knihy sa zorganizovali 2 akcie, ktoré prispejú k zvýšenému záujmu o knihy - exkurzia žiakov ZŠ a detí z MŠ v obecnej knižnici a beseda s prozaikom Ing. Jozefom Banášom.

#

Karneval detí a dospelých v Dome kultúry

Dátum: 28. 8. 2017

Posledná fašiangová nedeľa sa aj u nás niesla v znamení zábavy a veselosti. V Dome kultúry sa konal karneval detí a dospelých.

Zobrazené 121-150 z 236

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:64
TÝŽDEŇ:1878
CELKOM:513452

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?