Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

 

 

Súhrnné správy o zákazkach s cenami vyššími ako 5000 eur.

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000€ za rok 2018 Stiahnuté: 130x

Súhrnná správa za rok 2016-od 17.4.2016 Stiahnuté: 215x

Súhrnná správa za rok 2017 Stiahnuté: 254x

Súhrnné správy prvý štvrťrok 2020 Stiahnuté: 16x

Súhrnné správy o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 eur.

Súhrnná správa za 3.Q.2013 Stiahnuté: 159x

Súhrnná správa za 4.Q.2013 Stiahnuté: 163x

Súhrnná správa za rok 2014 Stiahnuté: 154x

Súhrnná správa za rok 2015 Stiahnuté: 171x

Súhrnná správa za rok 2016-do 17.4.2016 Stiahnuté: 190x

Súhrnná správa za rok 2019 Stiahnuté: 6x

Súhrnné správy za prvý štvrťrok 2020 nad 1000€ Stiahnuté: 7x

Výzva na predloženie ponuky

MŠ Nová Ves nad Žitavou - rozšírenie kapacity prístavbou - výzva Stiahnuté: 61x

MŠ Nová Ves nad Žitavou - rozšírenie kapacity prístavbou- výkaz výmer Stiahnuté: 42x

MŠ Nová Ves nad Žitavou obstaranie materiálno - technické ho vybavenia výkaz výmer Stiahnuté: 22x

MŠ Nová Ves nad Žitavou obstaranie materiálno - technické ho vybavenia - výzva Stiahnuté: 21x

VO výmena podlahy telocvične ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 47x

Výzva na predloženie ponuky - technologické vybavenie zberného dvora Stiahnuté: 17x

Zápisnica z VO MŠ Nová ves nad Žitavou rozšírenie kapacity prístavbou Stiahnuté: 11x

Zápisnica z VO obstaranie materiálno technického vybavenia MŠ Stiahnuté: 9x

Zápisnica z VO technologické vybavenie zberného dvora Stiahnuté: 5x

Stránka