Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

 

 

Súhrnné správy o zákazkach s cenami vyššími ako 5000 eur.

Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 5000 € za rok 2019 Stiahnuté: 16x

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000€ za rok 2018 Stiahnuté: 148x

Súhrnná správa za rok 2016-od 17.4.2016 Stiahnuté: 227x

Súhrnná správa za rok 2017 Stiahnuté: 265x

Súhrnné správy prvý štvrťrok 2020 Stiahnuté: 41x

Súhrnné správy o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 eur.

Súhrnná správa za 3.Q.2013 Stiahnuté: 172x

Súhrnná správa za 4.Q.2013 Stiahnuté: 177x

Súhrnná správa za druhý štvrťrok 2020 Stiahnuté: 4x

Súhrnná správa za rok 2014 Stiahnuté: 166x

Súhrnná správa za rok 2015 Stiahnuté: 183x

Súhrnná správa za rok 2016-do 17.4.2016 Stiahnuté: 199x

Súhrnná správa za rok 2019 Stiahnuté: 26x

Súhrnné správy za prvý štvrťrok 2020 nad 1000€ Stiahnuté: 31x

Výzva na predloženie ponuky

MŠ Nová Ves nad Žitavou - rozšírenie kapacity prístavbou - výzva Stiahnuté: 88x

MŠ Nová Ves nad Žitavou - rozšírenie kapacity prístavbou- výkaz výmer Stiahnuté: 81x

MŠ Nová Ves nad Žitavou obstaranie materiálno - technické ho vybavenia výkaz výmer Stiahnuté: 41x

MŠ Nová Ves nad Žitavou obstaranie materiálno - technické ho vybavenia - výzva Stiahnuté: 40x

VO výmena podlahy telocvične ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 65x

Výzva na predloženie ponuky - technologické vybavenie zberného dvora Stiahnuté: 37x

Zápisnica z VO MŠ Nová ves nad Žitavou rozšírenie kapacity prístavbou Stiahnuté: 31x

Stránka