Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 151-180 z 245
Spoločný Deň detí a otcov

Spoločný Deň detí a otcov

Dátum: 28. 8. 2017

19.júna pripravila obec v spolupráci s mládežníckou organizáciou Primon pre deti a ich otcov popoludnie plné súťaží, hier a dobrej nálady. Najskôr ožili rozprávkové bytosti a pripravili si pre deti rôzne úlohy. Po ich splnení každé dieťa dostalo sladké odmeny. Potom súťažili deti aj so svojimi otcami a to v preťahovaní lanom, lukostreľbe, v behu s fúrikmi, v hode kuchynským valčekom,v kopaní jedenástok, streľby zo vzduchovky. Na záver malí speváci súťažili o najlepšieho speváka. Víťazi dostali rôzne hračky ako odmenu. Najväčšou odmenou bolo pre všetkých spoločne strávené krásne popoludnie v kruhu svojej rodiny a známych.

Slávnostné uvítanie novonarodených detí do života

Slávnostné uvítanie novonarodených detí do života

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom júna v obradnej sieni OcÚ starostka obce Ing. Marta Danková a členky ZPOZ slávnostne uvítali do života 9 našich nových občiankov. Rodičia novorodencov už tradične dostali od obecného úradu vkladné knižky s vkladom 100 EUR na zmiernenie počiatočných nákladov a podpora mladých rodín.

Deň matiek

Deň matiek

Dátum: 28. 8. 2017

Tak ako ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica kvetov, tak ku Dňu matiek patrí v našej obci slávnostná akadémia. Naše deti uvili kyticu z najrôznejších piesní, básní a tancov, ktoré predviedli v Dome kultúry 8.mája.

Obecná kvapka krvi

Obecná kvapka krvi

Dátum: 28. 8. 2017

9.mája 2011 sa v Dome kultúry stretli dobrovoľní darcovia krvi, aby tak pomohli tým ľuďom, ktorí potrebujú túto vzácnu tekutinu. Pracovníci Nitrianskej transfúznej stanice a MUDr. Sádovský odobrali krv 25 občanom, medzi ktorými boli viacnásobní darcovia i tí, ktorí prišli na darcovstvo prvý krát. Po odbere obecný úrad pripravil občerstvenie pre všetkých darcov.

Sadenie mája

Sadenie mája

Dátum: 28. 8. 2017

Posledné aprílové popoludnie v našej obci sa nieslo v znamení tradičných zvykov sadenia mája.

15.apríl 2011 - Deň dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom.

15.apríl 2011 - Deň dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom.

Dátum: 28. 8. 2017

15-ho apríla opäť rozkvitli žlté narcisy na klopách našich občanov. Tých občanov, ktorí prispeli na dobrovoľnú zbierku pre liečbu onkologických pacientov. Zbierku organizovala Liga proti rakovine už 15 krát. V našej obci pomáhajú organizovať zbierku žiaci ZŠ pod vedením Mgr. Moniky Pristachovej. Naši žiaci vybrali 323 EUR. Srdečná vďaka patrí

Čistenie Žitavy

Čistenie Žitavy

Dátum: 28. 8. 2017

Aj v tomto roku sa dobrovoľníci z našej obce zúčastnili pri príležitosti svetového dňa vody čistenia rieky pretekajúcej cez našu obec. V sobotu 26.3.2011 sa zišli ekologicky zmýšľajúci občania pri moste cez Žitavu a vyzbierali odpadky na oboch brehoch v intraviláne obce. Vyzbieralo sa až 24 vriec odpadu, ktorý tam nechali nezodpovední jedinci.

Marec mesiac knihy - beseda s prozaikom Ing.J.Banášom.

Marec mesiac knihy - beseda s prozaikom Ing.J.Banášom.

Dátum: 28. 8. 2017

V rámci mesiaca knihy sa zorganizovali 2 akcie, ktoré prispejú k zvýšenému záujmu o knihy - exkurzia žiakov ZŠ a detí z MŠ v obecnej knižnici a beseda s prozaikom Ing. Jozefom Banášom.

Karneval detí a dospelých v Dome kultúry

Karneval detí a dospelých v Dome kultúry

Dátum: 28. 8. 2017

Posledná fašiangová nedeľa sa aj u nás niesla v znamení zábavy a veselosti. V Dome kultúry sa konal karneval detí a dospelých.

Valentínska zábava

Valentínska zábava

Dátum: 28. 8. 2017

Komisia školstva, kultúry,športu a mládeže už tradične organizuje fašiangovú zábavu. Keďže cez fašiangové obdobie sme si pripomenuli i sviatok sv.Valentína usporiadali sme Valentínsku batôžkovú zábavu 12.2.2011.

Záver roka 2010

Záver roka 2010

Dátum: 28. 8. 2017

Záver roka sa niesol v znamení tanečných zábav.

Slávnostný obrad pri príležitosti 65.výročia sobáša

Slávnostný obrad pri príležitosti 65.výročia sobáša

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 16.11.2010 ZPOZ pripravil slávnostný obrad a zápis do pamätnej knihy pre manželov Hamarových, ktorí oslávili 65.výročie svojej svadby. Ku krásnemu výročiu im prišli zaspievať deti zo ZŠ a členky zboru pripravili kultúrny program.

Výstava ovocia a zeleniny

Výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 28. 8. 2017

25. a 26 septembra sa uskutočnila už tradične v priestoroch Domu kultúry výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári a pestovatelia dokázali, že i napriek nepriaznivému počasia dokážu dopestovať nádherné jablká, hrušky a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Svojimi pestovateľskými úspechmi sa pochválili i pestovatelia bonsajov, kvetín a ozdobných kríkov. Celá organizácia výstavy bola na pleciach členov Jednoty dôchodcov Slovenska. Jej členovia naaranžovali pre návštevníkov i rôzne výjavy zo života na dedine - ako napr. varenie slivkového lekváru, šúpanie kukurice a pod. Tiež sa výstavy zúčastnili aj všetky školy z obce -MŠ, ZŠ a OUI, ktoré pripravili svoje expozície na vysokej úrovni.

Rozlúčka s letom - súťaž o najlepší Noviansky guláš

Rozlúčka s letom - súťaž o najlepší Noviansky guláš

Dátum: 28. 8. 2017

28.8.2010 už tradične sa v areáli AC Novan konala rozlúčka s letom a súťaž o najlepší Noviansky guláš. Komisia kultúry a mladežnícka organizácia Primon zorganizovali pre deti a dospelých zaujímavé a príjemné popoludnie. Deti súťažili na ihrisku v rôznych disciplínach o sladkosti i vecné ceny a dospelí pri kotlíkoch. Vo varení gulášu súťažilo 7 družstiev : Poľovnícke združenie Nová Ves nad Žitavou, základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Veolia Nitra, kultúrna komisia, mládežnícka organizácia Primon, dobrovoľný hasičský zbor a AC Novan. Predsedom poroty bol poslanec NR , poslanec NSK a primátor Vábľov Ing.Tibor Tóth. Porota vyhodnotila ako najlepší guláš, ten ktorý navarilo družstvo VEOLIA Nitra, druhé skončilo družstvo DHZ Nová Ves nad Žitavou a tretie bolo Poľovnícke združenie Nová Ves nad Žitavou. Napriek mračnám, ktoré sa objavili , vládla dobrá nálada až do večerných hodín.

Pietna spomienka 66.výročia SNP

Pietna spomienka 66.výročia SNP

Dátum: 28. 8. 2017

28.8.2010 sme si pripomenuli 66.výročie SNP pri pomníku padlých hrdinov v miestnom cintoríne.

RETRO zábava

RETRO zábava

Dátum: 28. 8. 2017

7.augusta sa konala spomienková tanečná zábava na najkrajšie hudobné časy skupiny BLESKY. Hudobníci sa napriek skutočnosti, že sú roztrúsení po Slovensku i v Čechách dokázali pripraviť a predviesť svoje hudobné schopnosti v plnej paráde.

Primičná svätá omša

Primičná svätá omša

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 26.6.2010 sa v pútnickom areáli Studnička slávila primičná svätá omša.

IV.ročník orientačnej automobilovej súťaže Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble

IV.ročník orientačnej automobilovej súťaže Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble

Dátum: 28. 8. 2017

19.6.2010 sa uskutočnil IV. ročník orientačnej automobilovej súťaže Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble. Organizátori súťaže – SAMK – ŠKODA KLUB AKSR Nová Ves nad Žitavou a Autoklub Vráble pripravili atraktívne súťažné disciplíny. Celkovým víťazom sa stal Ing. Juraj Trubíni z Vrábľov, ktorý bol prvý aj v jazde zručnosti. V celkovom poradí druhé miesto obsadil Miroslav Kováč z Novej Vsi nad Žitavou a tretí bol Jozef Záhorský z Vrábľov. Vydarené podujatie preverilo rýchlu orientáciu na trati i teoretické vedomosti súťažných posádok.

Vystúpenie ľudovej hudby Ponitran, ich hostí a sadenie mája

Vystúpenie ľudovej hudby Ponitran, ich hostí a sadenie mája

Dátum: 28. 8. 2017

Posledné aprílové popoludnie sme sa stretli v Dome kultúry, aby sme si oživili a zároveň pokračovali vo zvykoch našich predkov. Najskôr vystúpila so svojim programom ľudová hudba Ponitran i so svojimi hosťami. Veľmi zaujímavé bolo, že s týmto významným hudobným telesom mohli vystúpiť i členky ZO Jednoty dôchodcov a tiež aj deti zo ZŠ.

16.apríl - Deň narcisov

16.apríl - Deň narcisov

Dátum: 28. 8. 2017

V piatok 16.4.2010 rozkvitli žlté narcisy v centre našej obce. Ale nie v záhradkách, ale v srdciach ľudí a na ich kabátoch a bundách. To dobrovoľníčky pripínali žlté kvietky všetkým, ktorí boli ochotní prispieť na boj proti rakovine. Liga proti rakovine organizovala už 8.ročník dobrovoľnej zbierky . V našej obci vďaka Mgr. Pristachovej a žiačkam ZŠ, sa vyzbieralo 280 EUR . Všetkým, dobrovoľným prispievateľom, ako aj organizátorom srdečne ďakujeme za prejavenú ľudskú solidaritu s tými, ktorí to potrebujú.

Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov na obecnom úrade

Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov na obecnom úrade

Dátum: 28. 8. 2017

V obradnej sieni obecného úradu sa zišli všetci pedagógovia ZŠ i MŠ na slávnostnom zápise do pamätnej knihy. V slávnostnom príhovore starostka obce vyzdvihla neoceniteľnú prácu našich pedagógov a popriala im veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Žiaci ZŠ svojim kultúrnym programom poďakovali učiteľom za čas, ktorí im venujú. Po kultúrnom programe žiakov ZŠ sa všetci stretli na neformálnom posedení.

Čistenie brehov Žitavy

Čistenie brehov Žitavy

Dátum: 28. 8. 2017

Na základe výzvy občianskeho združenia "Žitava", v rámci Svetového dňa vody, sa aj naša obec zúčastnila čistenia behov rieky Žitavy. Komisia výstavby a životného prostredia a starostka obce zorganizovali čistenie brehov Žitavy v intraviláne obce dňa 20.3.2010. Zúčastnilo sa ho 12 dobrovoľníkov z radov rybárov i mladých ľudí.

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.....

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.....

Dátum: 28. 8. 2017

Fašiangovú batôžkovú zábavu zorganizoval obecný úrad a kultúrna komisia 6.2.2010. K dobrej zábave prispel DJ TOMI, karaoke i "vzácna návšteva", ktorá prišla o polnoci. Zábava trvala až do skorých ranných hodín.

Záver roka 2009

Záver roka 2009

Dátum: 28. 8. 2017

Záver roka 2009 sa niesol v znamení Štefanskej a Silvestrovskej zábavy. Štefanskú zábavu organizovala Rada školy pri MŠ a Silvestrovskú Mládežnícka organizácia PRIMON. Posledné minúty starého roku odrátali občania i účastníci zábavy pred Domom kultúry a nový rok 2010 privítali ohňostrojom a prianím všetkého dobrého.

Novianska adventná remeselná nedeľa

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 13. decembra nebolo len Lucie, ale u nás po celý deň snežilo a v Dome kultúry sme organizovali podujatie s názvom Novianska adventná remeselná nedeľa, na ktoré nám finančne prispel Nitriansky samosprávny kraj. Naši spoluobčania i obyvatelia z okolitých obcí si mohli pozrieť i zakúpiť výrobky šikovných remeselníkov s vianočnou tematikou. Aranžovali sa adventné vence a vianočné ikebany, vyrábali výrobky na hrnčiarskom kruhu, piekli vianočné oblátky, zdobili medovníky, opletali sklenené fľaše, svoju šikovnosť nám predviedol rezbár pri vyrezávaní mís, v ponuke nechýbali výrobky z medu i z prútia, tkané koberce, betlehemy zo šúpolia, stomčeky šťastia, patworkove vankúšiky. Nezabudli sme ani pripomenúť ľudové zvyky z našej obce, keď všetkých účastníkov obšťastnili svojou prítomnosťou Lucky. Každý návštevník si mohol pozrieť, ako vyzerala štedrá večera našich starých rodičov.

Mikuláš v našej obci

Mikuláš v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

V sobotu 5. decembra 2009 podľa tradičných zvykov navštívil našu obec sv. Mikuláš so svojou družinou. Najskôr sa stretol s deťmi pred obecným vianočným stromčekom, kde mu deti, niektoré s radosťou, niektoré so slzami v očiach zarecitovali básničky alebo zaspievali pesničky. Mikuláš obdaril každé dieťa sladkou odmenou a vybral sa po uliciach, aby navštívil i deti, ktoré čakali i pred svojimi domami. Čerti naháňali neposlušné deti a anjeli dobré deti obdarovali sladkosťami. Keď zavládla v dedine noc, mikulášsky sprievod sa rozlúčil s našou obcou s prísľubom, že o rok sa opäť vráti.

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom decembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie novonarodených detí v našej obci. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala novým občiankom veľa zdravia, šťastia a krásnych chvíľ v nasledujúcich rokoch života. ZPOZ a deti z MŠ pripravili pre Lukáša Studeného, Veroniku Vaškovičovú Tadeáša Školudu a ich rodičov krátky kultúrny program.

3.ročník orientačnej automobilovej súťaže

3.ročník orientačnej automobilovej súťaže

Dátum: 28. 8. 2017

7.novembra 2009 sa uskutočnil 3.ročník orientačnej automobilovej súťaže - Majstrovstvo obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble. Súťaž organizoval automotoklub SAMK - ŠKODA KLUB Nová Ves nad Žitavou a Autoklub Vráble. Súťažilo 7 dvoj až štvorčlenných posádok v orientačnej jazde, v teoretických vedomostiach z pravidiel cestnej premávky a v jazde zručnosti. Celkovým víťazom sa stal p.M. Kováč z Novej Vsi nad Žitavou, najlepší čas v jazde zručnosti mal M. Raček z Novej Vsi nad Žitavou, a najviac bodov v testoch nazbieral J. Záhorský z Vrábľov. Napriek nepriaznivému počasiu účastníci pretekov prežili veľmi príjemný deň s množstvom motoristických zážitkov. Podľa slov prezidenta súťaže Ing. J. Horvátha súťaž splnila svoj cieľ - preverenie rýchlej orientácie na trati, ovládanie vozidla v jazde zručnosti, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, čo v konečnom dôsledku pomáha znižovať nehodovosť na našich cestách.

Slávnostné posedenie dôchodcov našej obce

Slávnostné posedenie dôchodcov našej obce

Dátum: 28. 8. 2017

21.októbra obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou a komisiou pre veci sociálne zorganizoval tradičné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším spoluobčanom. Pre každého dôchodcu bolo pripravené občerstvenie a darček. Slávnostnú atmosféru umocnili vystúpenia detí z materskej a základnej školy.

Záhradkári a pestovatelia vystavovali

Záhradkári a pestovatelia vystavovali

Dátum: 28. 8. 2017

Záhradkári a pestovatelia z našej obce a okolia vystavovali výsledky svojej práce a umu na výstave ovocia a zeleniny. Výstavu začiatkom septembra organizovala ZO Jednoty dôchodcov spolu s komisiou pre veci sociálne. Okrem jednotlivcov vystavovali svoje expozície i miestne školy - materská škola, základná škola i odborné učilište.

Zobrazené 151-180 z 245

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:142
TÝŽDEŇ:1515
CELKOM:607835

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?