Navigácia

Obsah

Investičné akcie

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Čistenie odvodňovacieho kanála

V roku 2019 a 2020 sa vyčistil odvodňovací kanál, ktorý začína za záhradami na Sládkovičovej ulici a končí pri moste na ihrisko.
Vyčistený je zatiaľ úsek po Hlavnú cestu.
celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Oprava výtlkov, ulice 1.mája a Partizánska

V máji 2020 sa realizovala oprava výtlkov infranahrievačmi na uliciach 1. mája a Partizánskej.
Dokopy 66 väčších alebo menších jám bolo opravených zelenou technológiou.
Metóda opráv infranahrievačmi je ekologická forma opráv asfaltového krytu so zachovaním pôvodného materiálu. Recyklácia za horúca na mieste vychádza z ekologickej a logickej myšlienky zachovania pôvodného materiálu, u ktorého došlo k oxidácii a skrehnutiu pojiva, ktoré tvorí len 6% objemu, pričom 94% (kamenivo) je stále v dobrom stave. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ

Rekonštrukcia podlahy sa realizovala s finančnou podporou Úradu vlády SR program Podpora rozvoja športu 2019 celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Chladiaca miestnosť v Dome smútku

Na konci roka 2019 sa uskutočnila rekonštrukcia miestnosti vyčlenenej pre dočasné uloženie ľudských pozostatkov v Dome smútku. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Výmena radiátorov v školskej kuchyni, školskej jedálni a školskej družine

Z dôvodu bezpečnosti detí ale aj z dôvodu lepěj výhrevnosti a úspory energií sa urobila výmena radiátorov v školskej kuchyni, jedálni aj školskej družine. Spolu sa demontovalo a namontovalo 26 radiátorov. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Telovýchovné pomôcky v Materskej škole - V zdravom tele zdravý duch

Do našej MŠ pribudli telovýchovné pomôcky na podporu zdravého životného štýlu, na rozvoj motoriky, na rozvoj správneho vývinu detičiek. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, NSK nám prispel sumou 1500€. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
Zábradlie

Zábradlie do klubu dôchodcov

Z dôvodu väčšej bezpečnosti našich seniorov sme umiestnili zábradlie do klubu dôchodcov celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Výmena podlahy v sklade v školskej kuchyni

V školskej kuchyni sa počas letných prázdnin vymaľovali priestory, položila nová dlažba do skladu potravín, odstránili nefunkčné prístroje a zakúpil nový robot, nakoľko kvoli obed zadarmo sa nám navýšil počet stravníkov celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Športovisko pre všetkých

Vďaka finančnej podpore z grantového programu "Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú 2019" a hlavne vďaka práci viac ako 20 dobrovoľníkov sa nám podarilo vynoviť časť nášho športového areálu. Okrem vynovenej tribúny a časti zábradlia pribudol aj ping - pongový stôl pre občanov aj návštevníkov obce. Každému kto sa zapojil akýmkoľvek spôsobom patrí naše poďakovanie celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Rekonštrukcia kaderníctva v obci

V obecných priestoroch v centre obce sa na jar 2019 uskutočnila kompletná rekonštrukcia priestorov a zaviedla sa obecná voda.
V súčastnosti je v priestoroch už znovu otvorená prevádzka kaderníctva. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Nové vybavenie a pitná voda v priestoroch ZO JDS

ZO JDS má za sebou a aj pred sebou skutočne bohatú činnosť.
V polroku 2019 preto dostali nové vybavenie a to stoly a stoličky. Staré stoly sme presunuli do Domu kultúry a tým sme zvýšili kapacitu.
Zaviedla sa im tiež obecná voda a vybúral nový vstup na toalety. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Rozšírenie detského ihriska v parku

Vďaka úspešným grantom a spolufinancovaním zo strany obce pribudli nové hracie prvky i lavičky na detskom ihrisku. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

ZŠ-rekonštrukčné práce počas prázdnin

Prázdniny sme využili na rekonštrukciu sociálnych zariadení, na vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie a časť chodníka od telocvične. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

MŠ- rekonštrukčné práce počas prázdnin

Letné prázdniny nám umožnili zrealizovať rekonštrukcie aj v MŠ. celý text

ostatné | 1. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nový inventár v Dome smútku.

Obec zakúpila do Domu smútku nové stoličky a koberec. Pôvodné nevyhovujúce stoličky tak nahradili nové pohodlné. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nákup traktora a príslušenstva

Jednou z najväčších investícií prvého polroku 2018 bol nákup traktora aj s vlečkou, radlicou a rozmetadlom. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Lepšie podmienky pre činnosť ZO JDS

Našim seniorom sa zlepšili technické podmienky pre ich bohatú činnosť. V klube dôchodcov obec zrekonštruovala stoly a tiež vstupné priestory v sociálnom zariadení.Na Gazdovskom dvore sme v kuchynke vymenili kuchynskú linku. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

2.etapa revitalizácie zelených plôch popri štátnej ceste III/51118

V jarných mesiacoch 2018 obec zrealizovala druhú etapu výsadby popri štátnej ceste III/51118. Vysadené okrasné jablone a okrasné kríky skrášlili túto časť našej obce. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena svietidiel za nové úsporné LED svietidlá na Ocú a v Dome kultúry

Staré ekonomicky nevyhovujúce svietidlá sme vymenili za úsporné LED svietidlá a tak sme znížili výdavky na elektrickú energiu, pričom svietivosť sa zvýšila. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové úsporné LED osvetlenie v hornej časti cintorína

V prvom štvrťroku sme vybudovali nové LED osvetlenie v hornej časti cintorína. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Spevnená plocha pri zadnom vstupe do atreálu ZŠ

Rodičia, ktorí vozia deti autom do školy mali problém parkovať pri zadnom vstupe do areálu ZŠ. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia 2 tried a počítačovej triedy

Na ZŠ sme zrekonštruovali 2 triedy a počítačovú učebňu. Tiež sa zakúpil aj nový nábytok do 2 tried a tiež aj do školského klubu. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Predajný stánok v centre obce

Nový drevený predajný stánok v centre obce nahradil starý kovový predajný stôl. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena pôvodných drevených okien a dverí na telocvični ZŠ.

Na prelome rokov 2017 a 2018 obec vymenila pôvodné nevyhovujúce okná a dvere na telocvični ZŠ. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Miestna komunikácia k MŠ a parkovisko pri MŠ s novým asfaltovým povrchom

Miestna komunikácia k MŠ bola v zlom technickom stve, preto obec zafinancovala jej rekonštrukciu, ako aj priľahlého parkoviska. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia posledného úseku chodníka popri štátnej ceste II.triedy.

Posledný úsek rekonštrukcie chodníka na konci obce smerom k dvojdomom sa ukončil v októbri 2017. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena okien a dverí na Ocú a Dome kultúry

Výmena technicky nevyhovujúcich okien a dverí na obradnej sieni, vo vestibule a v technických miestnostiach Ocú a Dome kultúry prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková

Rozšírená parkovacia plocha pri cintoríne

Problém s parkovaním obec vyriešila rozšírením pôvodnej plochy, ktorá kapacitne nestačila. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové dopravné značenie

Zvýšiť bezpečnosť našich občanov by malo nové dopravné značenie na miestnych komunikáciách. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

FIT stroje pri detskom ihrisku

Nové FIT stroje pribudli vedľa detského ihriska v parku. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
prvá prechádzajúci
z 4
posledná