Navigácia

Obsah

Investičné akcie

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Rekonštrukcia kaderníctva v obci

V obecných priestoroch v centre obce sa na jar 2019 uskutočnila kompletná rekonštrukcia priestorov a zaviedla sa obecná voda.
V súčastnosti je v priestoroch už znovu otvorená prevádzka kaderníctva. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Nové vybavenie a pitná voda v priestoroch ZO JDS

ZO JDS má za sebou a aj pred sebou skutočne bohatú činnosť.
V polroku 2019 preto dostali nové vybavenie a to stoly a stoličky. Staré stoly sme presunuli do Domu kultúry a tým sme zvýšili kapacitu.
Zaviedla sa im tiež obecná voda a vybúral nový vstup na toalety. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Rozšírenie detského ihriska v parku

Vďaka úspešným grantom a spolufinancovaním zo strany obce pribudli nové hracie prvky i lavičky na detskom ihrisku. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

ZŠ-rekonštrukčné práce počas prázdnin

Prázdniny sme využili na rekonštrukciu sociálnych zariadení, na vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie a časť chodníka od telocvične. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

MŠ- rekonštrukčné práce počas prázdnin

Letné prázdniny nám umožnili zrealizovať rekonštrukcie aj v MŠ. celý text

ostatné | 1. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nový inventár v Dome smútku.

Obec zakúpila do Domu smútku nové stoličky a koberec. Pôvodné nevyhovujúce stoličky tak nahradili nové pohodlné. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nákup traktora a príslušenstva

Jednou z najväčších investícií prvého polroku 2018 bol nákup traktora aj s vlečkou, radlicou a rozmetadlom. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Lepšie podmienky pre činnosť ZO JDS

Našim seniorom sa zlepšili technické podmienky pre ich bohatú činnosť. V klube dôchodcov obec zrekonštruovala stoly a tiež vstupné priestory v sociálnom zariadení.Na Gazdovskom dvore sme v kuchynke vymenili kuchynskú linku. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

2.etapa revitalizácie zelených plôch popri štátnej ceste III/51118

V jarných mesiacoch 2018 obec zrealizovala druhú etapu výsadby popri štátnej ceste III/51118. Vysadené okrasné jablone a okrasné kríky skrášlili túto časť našej obce. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena svietidiel za nové úsporné LED svietidlá na Ocú a v Dome kultúry

Staré ekonomicky nevyhovujúce svietidlá sme vymenili za úsporné LED svietidlá a tak sme znížili výdavky na elektrickú energiu, pričom svietivosť sa zvýšila. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové úsporné LED osvetlenie v hornej časti cintorína

V prvom štvrťroku sme vybudovali nové LED osvetlenie v hornej časti cintorína. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Spevnená plocha pri zadnom vstupe do atreálu ZŠ

Rodičia, ktorí vozia deti autom do školy mali problém parkovať pri zadnom vstupe do areálu ZŠ. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia 2 tried a počítačovej triedy

Na ZŠ sme zrekonštruovali 2 triedy a počítačovú učebňu. Tiež sa zakúpil aj nový nábytok do 2 tried a tiež aj do školského klubu. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Predajný stánok v centre obce

Nový drevený predajný stánok v centre obce nahradil starý kovový predajný stôl. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena pôvodných drevených okien a dverí na telocvični ZŠ.

Na prelome rokov 2017 a 2018 obec vymenila pôvodné nevyhovujúce okná a dvere na telocvični ZŠ. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Miestna komunikácia k MŠ a parkovisko pri MŠ s novým asfaltovým povrchom

Miestna komunikácia k MŠ bola v zlom technickom stve, preto obec zafinancovala jej rekonštrukciu, ako aj priľahlého parkoviska. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia posledného úseku chodníka popri štátnej ceste II.triedy.

Posledný úsek rekonštrukcie chodníka na konci obce smerom k dvojdomom sa ukončil v októbri 2017. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena okien a dverí na Ocú a Dome kultúry

Výmena technicky nevyhovujúcich okien a dverí na obradnej sieni, vo vestibule a v technických miestnostiach Ocú a Dome kultúry prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková

Rozšírená parkovacia plocha pri cintoríne

Problém s parkovaním obec vyriešila rozšírením pôvodnej plochy, ktorá kapacitne nestačila. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové dopravné značenie

Zvýšiť bezpečnosť našich občanov by malo nové dopravné značenie na miestnych komunikáciách. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

FIT stroje pri detskom ihrisku

Nové FIT stroje pribudli vedľa detského ihriska v parku. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nový povrch na terase v MŠ

Betónová terasa v MŠ dostala nový povrch. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Workoutové ihrisko

Nové workoutové ihrisko obec vybudovala v areáli futbalového areálu z vlastných zdrojov. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia dievčenských toaliet na ZŠ

Obec zrekonštruovala dievčenské sociálne zariadenie na ZŠ z vlastného rozpočtu, aby sa zlepšili hygienické podmienky našich žiakov. celý text

ostatné | 30. 9. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové LED osvetlenie v MŠ

Na prelome rokov sme kompletne vymenili osvetlenie v MŠ. Nové LED osvetlenie okrem väčšej svietivosti je aj úsporné, čo prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy MŠ. Tiež sa opravili drevené kryty na radiátoroch a deti sa budú hrať v krajšom a bezpečnejšom prostredí. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Historický park opäť krajší.

V historickom parku sme vybudovali chodník v ľavej časti podľa pôvodnej stavu. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Nové okná na školskom klube detí, na školskej kuchyni a školskej jedálni.

V decembri sme stihli vymeniť nevyhovujúce viac ako 40-ročné okná a dvere za nové plastové na budove školskeho klubu detí a školskej jedálni. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Rekonštrukcia chodníka popri hlavnej ceste pokračovala aj v roku 2016

Rekonštrukcia chodníka popri hlavnej ceste pokračovala aj v roku 2016. Starý asfaltový chodník sa odstránil a vybudoval sa chodník aj s vjazdami do domov so zámkovej dlažby. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Cesta pri dvojdomoch je zrekonštruovaná.

Koncom jesene sa zrekonštruovala cesta pri dvojdomoch. Po zbrúsení betónu sa položil asfaltový koberec. Obec realizovala opravu z vlastných financií. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výmena dverí a čelnej presklenenej steny na Dome smútku.

V poslednom štvrťroku obec vymenila na Dome smútku čelnú presklenenú stenu a dvojo dverí. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Ing. Marta Danková
prvá prechádzajúci
z 4
posledná