Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 181-210 z 236
#

Svetový deň vody v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

V rámci Svetového dňa vody zorganizovala komisia výstavby a životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve dňa 21. marca 2009 brigádu na vyčistenie brehov rieky Žitavy od odpadkov a nečistôt. Brigády sa zúčastnilo 7 dobrovoľníkov a 4 deti, ktorí vyzbierali 19 vriec odpadkov a vyčistili úsek v dĺžke asi 1,5 km. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas a prispeli k skultúrneniu životného prostredia našej obce.

#

Obecná kvapka krvi

Dátum: 28. 8. 2017

Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou v spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu pri obecnom zastupiteľstve zorganizovali 1. ročník Obecnej kvapky krvi. Zúčastnilo sa ho 31 darcov, medzi nimi starostka obce Ing. Marta Danková, poslanec Obecného zastupiteľstva p. Július Pavlov, pedagógovia z Odborného učilišťa internátneho z našej obce, ich študenti i ďalší občania našej obce. Na odber krvi dohliadal tím zdravotníkov z Národnej transfúznej služby SR z Nitry. Po odbere bolo pre každého darcu pripravené občerstvenie. Všetkým darcom patrí od organizátorov úprimná vďaka za záchranu zdravia a prejav humanity. Dúfame, že sme urobili prvý krok k založeniu tradície darcovstva krvi v našej obci.

#

Fašiangy 2009

Dátum: 28. 8. 2017

Posledný fašiangový piatok 20. februára 2009 OcÚ a Komisia školstva, kultúry,mládeže a športu pri OZ usporiadali Fašiangovú zábavu s ukážkami ľudových tradícií. Hostia mali možnosť vidieť zvyky našich predkov na konci fašiangového obdobia. Nálada bola výborná/ ako je u nás zvykom/ a tancovalo sa do skorého rána. O dobrú hudbu sa postaral DJ Čaplák. Mnohí z prítomných si odniesli okrem príjemného zažitku aj hodnotné ceny z tomboly.

#

Divadelné predstavenie

Dátum: 28. 8. 2017

15. februára 2009 sa u nás predstavil Ochotnícky divadelný súbor HRUŠOV pri MO-MS v Skýcove hrou SITOTA od autorky M. O.Horvátovej. Návštevníci predstavenia mohli vidieť osudy mladých ľudí v 19.storočí v podaní ochotníkov na veľmi dobrej hereckej úrovni.

#

Maškarný ples

Dátum: 28. 8. 2017

8 februára 2009 v Dome kultúry sa konal detský karneval pre všetky deti z našej obce. Takmer 50 detí v kostýmoch sa stalo na jedno popoludnie niekym iným. To, že majú deti a ich rodičia bujnú fantáziu dokázali svojimi umeleckými výtvormi. Na parkete tancovali a šantili kovboji, piráti, černokňažníci, strašidlá, brušné tanečnice, bosorka, Pipi dlhá pančucha, ale i mačka, či chobotnica. Každá maska dostala sladkú odmenu a tiež i cenu z tomboly. Deti z MŠ si pripravili pre návštevníkov kanrnevalu i kultúrny program. Masky súťažili v rôznych disciplínach a na záver popoludnia im prišlo vhod pripravené občerstvenie.

#

Silvester 2008

Dátum: 28. 8. 2017

Záver roka sme oslávili spoločne pred Domom kultúry. Veselá hudba a varené víno pomohli prekonať vysoké mrazy. Posledné sekundy odrátala starostka obce a zároveň vyslovila želanie, aby rok 2009 bol pre všetkých občanov a pre obec samotnú rokom úspešným. Nový rok sme privítali ohňostrojom a prípitkom.

#

Predvianočné popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú decembrovú nedeľu sme organizovali v Dome kultúry Predvianočné popoludnie spojené s ukážkami tradičných remeselníckych zručností a rezbárskeho umenia, zdobením medovníkov, vianočným aranžovaním, zhotovovaním rôznych výrobkov zo šúpolia, výrobou adventných vencov, hrnčiarskych výrobkov a včelárskymi produktmi. Návštevníci akcie si mohli pozrieť šikovné ruky remeselníkov, ale i zakúpiť originálne a jedinečné darčeky pre svojich najbližších. Na zdôraznenie ľudových tradícií predvianočných zvykov zavítali do Domu kultúry "Lucie", ktoré povymetali všetky kúty i návštevníkov, aby ich ochránili pred zlými duchmi. Príjemné popoludnie zanechalo na návštevníkoch a kupujúcich pocit blížiacich sa Vianoc.

#

Príchod Mikuláša

Dátum: 28. 8. 2017

5. decembra 2008 zavítal svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi dvomi čertami, anjelom a Snehulienkou do Domu kultúry. Najskôr rozžiaril vianočný stromček v centre obce a potom sa pobral za už nedočkavými deťmi. Deti z obce od tých najmenších až po násť-ročných spievali Mikulášovi piesne a recitovali básničky. Za odmenu dostali balíčky plné sladkostí. V závere tohto príjemného popoludnia boli obdarovaní sladkosťami všetci prítomní.

#

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 28. 8. 2017

Október - mesiac úcty k starším sme si pripomenuli priateľským posedením starších spoluobčanov z našej obce, ktoré sa konalo dňa 23. októbra v spoločenskej sále Domu kultúry. 60-roční a starší občania dostali darček od obce a v kultúrnom programe pripravenom pre nich vystúpili deti z Materskej školy, žiaci zo Základnej školy v našej obci a folklórna skupina Širočina z Čiernych Kľačian.

#

Výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 28. 8. 2017

Od 19. do 22. septembra 2008 sa vo veľkej zasadačke Domu kultúry konala Výstava ovocia a zeleniny. Už tradične

#

Divadelné predstavenie Slncový kôň

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 12.10.2008 v Dome kultúry predviedli svoje herecké umenie členovia Divadelného súboru sieťka, ktorý je súčasťou mládežníckej organizácie TIK-TAK. Zahrali hru s názvom: „Slncový kôň“ . Mladí amatérski herci oslovili divákov svojím hereckým zanietením, za čo sa im publikum odvďačili potleskom.

#

Uvítanie novonarodených detí do života

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 19.9.20008 sme privítali ďalšie novonarodené deti v tomto roku. Noví občiankovia dostali detské vkladné knižky na sumu 3 000,- Sk od obecného úradu ako finančnú výpomoc ich rodičom. Medzi našich občanov sa narodili: Samuel Baráth, Milan Demeter, Hanka Drienovská, Kristián Manda a Daniel Peciar.

#

Gulášové popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 29.8.2008 sa konal II. ročník súťaže o najlepší noviansky guláš. Súťažilo 7 družstiev: POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE, ŽUMPÁRI, VODÁCI, VS-TRANS,

#

Orientačná automobilová súťaž

Dátum: 28. 8. 2017

29.8.2008 usporiadal AUTOklub Nová Ves nad Žitavou a AUTOklub Vráble II. ročník automobilovej súťaže - Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble . Najskôr posádky automobilov absolvovali orientačnú jazdu a potom jazdu zručnosti. Celkovým víťazom sa stal p. Jozef Záhorský , ktorý je pôvodom novan ale žije vo Vrábľoch. Organizátori chceli súťažou prispieť k výchove svojich členov a ostatných motoristov a k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.

#

64. výročie SNP

Dátum: 28. 8. 2017

29.8.2008 sme si pripomenuli pietnou spomienkou pri pomníku padlých na miestnom cintoríne udalosti spred 64 rokov. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil i priamy účastník SNP p.Koloman Hamar , ktorý prítomným priblížil v neformálnom prejave skutočné udalosti.

#

Výstava fotografií

Dátum: 28. 8. 2017

Od 16. do 26. augusta 2008 sa vo vestibule Domu kultúry uskutočnila výstava fotografií našich spoluobčanov: Ing. Andreja Drienovského,

#

Prázdninové vystúpenie kúzelníka LARGENA

Dátum: 28. 8. 2017

3. 8. 2008 našim deťom spríjemnil nedeľné popoludnie kúzelník LARGEN so svojimi asistentami. Jeho vystúpenie bolo o to zaujímavejšie, že počas celého programu spolupracoval s deťmi, ktoré sa vďačne zúčastnili rôznych kúziel. Tí, ktorí prišli, určite neoľutovali.

#

Deň detí a deň otcov - 2008

Dátum: 28. 8. 2017

8. júna 2008 sme spoločne oslávili Deň detí a Deň otcov na futbalovom ihrisku TJ AC NOVAN. Kultúrna komisia pri OcÚ pripravila pre deti a rodičov viacero aktivít:

#

Spoločný deň detí pre celý mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 30.5.2008 sa zišlo v športovom areáli v Novej Vsi nad Žitavou 240 detí z 15 obcí nášho mikroregiónu. Pani učiteľky z MŠ v Novej Vsi nad Žitavou s pomocou OcÚ a žiakov ZŠ pripravili pre škôlkárov zaujímavý program. Všetky kolektívy prechádzali rozprávkovými stanovišťami, ktoré boli umiestnené v neďalekom parku, kde sa mohli zahrať na rôzne zvieratká: žabku, zajka, kobylku, medveďa, mačičku, klokana a slimáka. Za správne prejdenú trasu ich čakala v cieli sladká odmena a pripravené policajné auto s pánom policajtom, ktorý zvedavým deťom predviedol všetky funkcie auta. Tiež sa deti mohli dať pomaľovať podľa vlastného želania.

#

Majáles

Dátum: 28. 8. 2017

3. mája 2008 sa uskutočnila družobno-priateľská návšteva členov Jednoty dôchodcov z Bánova spolu s vedením obce v Novej Vsi nad Žitavou.

#

Deň učiteľov

Dátum: 28. 8. 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme na znak úcty a ako poďakovanie za prácu pripravili pre pedagogických zamestnancov Základnej školy, Materskej školy a Odborného učilišťa internátneho slávnostný obrad spojený so zápisom do Pamätnej knihy obce a spoločným posedením.

#

Krajská súťažná prehliadka

Dátum: 28. 8. 2017

V sobotu 16.2.2008 o 15 hod. sa konala v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského osvetového strediska v Nitre a našej obce Krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych kolektívov.

#

Fašiangy 2008

Dátum: 28. 8. 2017

3. februára vyvrcholili fašiangy v našej obci. Najskôr fašiangový sprievod rozveselil celú dedinu a potom sa konal v Dome Kultúry maškarný ples detí z MŠ i zo ZŠ. S deťmi sa zabávali i masky z fašiangového sprievodu. Pre zabávajúcich sa boli pripravené fašiangové dobroty - šišky, fánky, varené vínko i čaj. Zábava bola ukončená pochovávaním basy, ktoré predviedli žiaci ZŠ.

#

Vianočný volejbalový turnaj

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 26. decembra 2007 miestny volejbalový klub VLCI v spolupráci s Obecným úradom v Novej Vsi nad Žitavou usporiadal "Vianočný volejbalový turnaj" v telocvični základnej školy.

#

Privítanie novorodencov 2007

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 13. decembra 2007 sa uskutočnilo slávnostné privítanie novonarodených detí. Uvítali sme ich na obecnom úrade slávnostným programom, kde účinkovali okrem členov ZPOZ aj deti z materskej školy. Našimi novými občanmi sa stali: Martin Pivoluska, Patrik Studený a Viktória Tonková.

#

sv. Mikuláš

Dátum: 28. 8. 2017

5. decembra 2007 zavítal k nám svätý Mikuláš. Aj so svojim sprievodom slávnostne rozžiaril jedličku v strede obce, kde už naňho netrpezlivo čakali deti aj s rodičmi. Po zvítaní sa s malými i veľkými sa Mikuláš na koči vybral navštíviť dobré, ale aj tie horšie deti. Pomáhali mu Anjel, Snehulienka a traja čerti. Poslušné deti dostávali balíčky a sladkosti od Mikuláša, Anjela a Snehulienky. Čerti zas obdarúvali neposlušné deti cibuľou a zemiakmi. Slávnostná atmosféra vládla v celej obci a všetci si priali, aby prišiel svätý Mikuláš aj o rok.

#

Gulášové popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 1.9.2007 Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve, Telovýchovná jednota AC Novan, Poľovnícke združenie a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Novej Vsi nad Žitavou organizovali gulášové popoludnie.

#

Poznávací výlet na Oravu, Pieniny a do Zakopaného

Dátum: 28. 8. 2017

V strede júla obec zorganizovala poznávací trojdňový zájazd na Oravu, Pieniny a do Zakopaného.

#

Najlepší guláš v regione

Dátum: 28. 8. 2017

navarili Novania.

#

Tárajko & Popletajka pripravili pestrý program pre naše deti.

Dátum: 28. 8. 2017

Podujatie sa uskutočnilo v našej obci dňa 4.6.2017.

Zobrazené 181-210 z 236

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:228
TÝŽDEŇ:1353
CELKOM:516296

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?