Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 181-210 z 245
Otvorenie Hospodárskeho dvora - vonkajšej časti Novianskeho múzea.

Otvorenie Hospodárskeho dvora - vonkajšej časti Novianskeho múzea.

Dátum: 28. 8. 2017

1.septembra 2009 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Novej Vsi nad Žitavou slávnostne otvorila Hospodársky dvor - vonkajšiu časť Novianskeho múzea. Obec poskytla priestory v areáli knižnice a tiež finančnú dotáciu na zrealizovanie projektu dvora našich predkov. Samotná realizácia projektu, všetky práce s ňou spojené však boli " na pleciach " členov Základnej organizácie JDS v našej obci.

65. výročie SNP

65. výročie SNP

Dátum: 28. 8. 2017

29.8.2009 Obecný úrad zorganizoval pietnu spomienku na významné udalosti našich národných dejín spred 65 rokov. Po slávnostnom príhovore starostky Ing.Marty Dankovej priblížil prítomným svoje zážitky priamy účastník bojov v Slovenskom národnom povstaní p. Koloman Hamar. Slávnostným položením venca a básňou sme si uctili pamiatku tých, ktorí obetovali svoje životy v mene slobody Slovenska.

Privítanie novorodencov

Privítanie novorodencov

Dátum: 28. 8. 2017

3. júna 2009 sme mali v obradnej sieni obecného úradu milú slávnosť. Slávnostne sme uvítali do života detičky, ktoré sa narodili za prvý polrok tohto roku. Deti z MŠ si pripravili básničky a uspávanky pre svojich malých kamarátov. Naším novým občiankom Oskarovi Rácovi, Viktórii Králikovej, Jánovi Duchoňovi a Marcovi Forrovi prajeme do ich budúceho života len to najlepšie.

Spoločná oslava Dňa detí a otcov

Spoločná oslava Dňa detí a otcov

Dátum: 28. 8. 2017

Už tretí rok pripravila Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v našej obci spoločnú oslavu Dňa detí a Dňa otcov v areáli ihriska TJ AC Novan. Konala sa v nedeľu 14. júna 2009. Pre deti bolo pripravených 9 súťažných disciplín: triafanie loptou do bránky, nosenie nafukovacieho delfína na hlave, lovenie rybičiek, prekážková trať u „Supermana“, skok s loptou, hod cukríkov a papierových gúľ do kruhu, veštenie budúcnosti, jazda na kolobežke i chôdza po Indiánskom chodníku. Pripravili ich členovia organizácie pre deti a mládež PRIMON z Novej Vsi nad Žitavou, ktorí boli oblečení v kostýmoch Supermana, Indiána, Kráľa hračiek, lesnej víly, domorodca, čertice, veštice, čarodejnice či pirátky. Za zvládnutie súťažnej disciplíny dostali deti „Noviansky euráč“, za ktorý si mohli vybrať malý darček. Všetkých 9 disciplín absolvovalo 56 detí. Keď dosúťažili deti, začali sa súťaže aj pre ich oteckov: jazda zručnosti na bicykli či s autíčkom na diaľkové ovládanie, nechýbali ani spoločné súťaže ockov a ich ratolestí: beh so zviazanými nohami, vytvorenie múmie, najsympatickejšia tvár otecka skrytá pod pančuchou. K ďalším atrakciám zábavného popoludnia patrili: streľba z luku, jazda na koni, maľovanie na tvár, predaj trdelníkov, popcornu, cukrovej vaty, balónov. Za účasť na podujatí ďakujeme aj p. policajtom z Obvodného oddelenia PZ SR vo Vrábľoch, ktorí sa deťom intenzívne venovali. O veselú atmosféru sa postaral aj vtipný komentátor Martin F. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh vydarenej akcie.

Historické vozidlá v našej obci

Historické vozidlá v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

2. mája 2009 mali v našej obci zastávku účastníci XVIII. zjazdu historických vozidiel. Na svoje si prišli hlavne obdivovatelia veteránov-áut, motocyklov i autobus.Počet vozidiel prekročil 80-tku.Starší občania si pri pohľade na krásne vyleštené autá zaspomínali na časy, keď po našich cestách premávali podobné vozidlá. Samozrejme deti mali z vystavenej motoristickej techniky najväčší zážitok.

Deň matiek

Deň matiek

Dátum: 28. 8. 2017

10.mája 2009 sme v Dome kultúry oslávili jeden z najkrajších sviatkov Deň matiek. Na slávnostnej akadémii deti z MŠ a zo ZŠ poďakovali svojim mamičkám i starým mamám. Vo svojich vystúpeniach vyjadrili vďaku a úctu za ich obetavosť. Vďaka patrí pedagógom z oboch škôl za vysokú úroveň kultúrneho programu.

Sadenie mája a májová veselica 2009

Sadenie mája a májová veselica 2009

Dátum: 28. 8. 2017

Súčasťou prvomájových osláv v našej obci bolo sadenia mája v duchu ľudových zvykov. Občania sa zišli v centre obce v podvečer 1. mája, kde už sa zvukov rezkej hudby dievčatá ozdobovali stuškami vrcholec, aby chlapci mohli postaviť máj. Vystúpenie folklórnej skupiny LIPA z Veľkých Vozokán umocnilo príjemné popoludnie. Večer pokračovala zábava v Dome kultúry, kde sa konala májová veselica v ľudových krojoch. Na tanečnom parkete bolo možné vidieť kroje z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie malo okrem Západného Slovenska, aj Stredné a dokonca aj Východné Slovensko. O dobrú náladu sa starala hudobná skupina ORION zo Zbehov.

17. apríl - Deň narcisov

17. apríl - Deň narcisov

Dátum: 28. 8. 2017

Tohtoročný, v poradí už 13. ročník verejnej zbierky Deň narcisov, sa uskutočnil 17. apríla 2009. Aj v našej obci si ľudia pripli na svoj odev narcis, prostredníctvom ktorého vyjadrili spolupatričnosť, podporu a pomoc všetkým, ktorých sa rakovina akokoľvek dotýka. Vďaka ZŠ, konkrétne p. učiteľke M. Pristachovej a dobrovoľníkom z radov žiakov, ktorí organizujú túto akciu u nás sa vybralo 267 €/ 8 000,-Sk.

Slávnostný zápis učiteľov do pamätnej knihy

Slávnostný zápis učiteľov do pamätnej knihy

Dátum: 28. 8. 2017

25. marca 2009 starostka obce pri príležitosti Dňa učiteľov privítala v obradnej sieni pedagogických pracovníkov z našej obce, poďakovala im za prácu v školstve. Zápisu do pamätnej knihy sa zúčastnili učitelia MŠ, ZŠ a OUI, po krátkom kultúrnom programe nasledovalo priateľské posedenie.

Svetový deň vody v našej obci

Svetový deň vody v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

V rámci Svetového dňa vody zorganizovala komisia výstavby a životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve dňa 21. marca 2009 brigádu na vyčistenie brehov rieky Žitavy od odpadkov a nečistôt. Brigády sa zúčastnilo 7 dobrovoľníkov a 4 deti, ktorí vyzbierali 19 vriec odpadkov a vyčistili úsek v dĺžke asi 1,5 km. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas a prispeli k skultúrneniu životného prostredia našej obce.

Obecná kvapka krvi

Obecná kvapka krvi

Dátum: 28. 8. 2017

Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou v spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu pri obecnom zastupiteľstve zorganizovali 1. ročník Obecnej kvapky krvi. Zúčastnilo sa ho 31 darcov, medzi nimi starostka obce Ing. Marta Danková, poslanec Obecného zastupiteľstva p. Július Pavlov, pedagógovia z Odborného učilišťa internátneho z našej obce, ich študenti i ďalší občania našej obce. Na odber krvi dohliadal tím zdravotníkov z Národnej transfúznej služby SR z Nitry. Po odbere bolo pre každého darcu pripravené občerstvenie. Všetkým darcom patrí od organizátorov úprimná vďaka za záchranu zdravia a prejav humanity. Dúfame, že sme urobili prvý krok k založeniu tradície darcovstva krvi v našej obci.

Fašiangy 2009

Fašiangy 2009

Dátum: 28. 8. 2017

Posledný fašiangový piatok 20. februára 2009 OcÚ a Komisia školstva, kultúry,mládeže a športu pri OZ usporiadali Fašiangovú zábavu s ukážkami ľudových tradícií. Hostia mali možnosť vidieť zvyky našich predkov na konci fašiangového obdobia. Nálada bola výborná/ ako je u nás zvykom/ a tancovalo sa do skorého rána. O dobrú hudbu sa postaral DJ Čaplák. Mnohí z prítomných si odniesli okrem príjemného zažitku aj hodnotné ceny z tomboly.

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dátum: 28. 8. 2017

15. februára 2009 sa u nás predstavil Ochotnícky divadelný súbor HRUŠOV pri MO-MS v Skýcove hrou SITOTA od autorky M. O.Horvátovej. Návštevníci predstavenia mohli vidieť osudy mladých ľudí v 19.storočí v podaní ochotníkov na veľmi dobrej hereckej úrovni.

Maškarný ples

Maškarný ples

Dátum: 28. 8. 2017

8 februára 2009 v Dome kultúry sa konal detský karneval pre všetky deti z našej obce. Takmer 50 detí v kostýmoch sa stalo na jedno popoludnie niekym iným. To, že majú deti a ich rodičia bujnú fantáziu dokázali svojimi umeleckými výtvormi. Na parkete tancovali a šantili kovboji, piráti, černokňažníci, strašidlá, brušné tanečnice, bosorka, Pipi dlhá pančucha, ale i mačka, či chobotnica. Každá maska dostala sladkú odmenu a tiež i cenu z tomboly. Deti z MŠ si pripravili pre návštevníkov kanrnevalu i kultúrny program. Masky súťažili v rôznych disciplínach a na záver popoludnia im prišlo vhod pripravené občerstvenie.

Silvester 2008

Silvester 2008

Dátum: 28. 8. 2017

Záver roka sme oslávili spoločne pred Domom kultúry. Veselá hudba a varené víno pomohli prekonať vysoké mrazy. Posledné sekundy odrátala starostka obce a zároveň vyslovila želanie, aby rok 2009 bol pre všetkých občanov a pre obec samotnú rokom úspešným. Nový rok sme privítali ohňostrojom a prípitkom.

Predvianočné popoludnie

Predvianočné popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú decembrovú nedeľu sme organizovali v Dome kultúry Predvianočné popoludnie spojené s ukážkami tradičných remeselníckych zručností a rezbárskeho umenia, zdobením medovníkov, vianočným aranžovaním, zhotovovaním rôznych výrobkov zo šúpolia, výrobou adventných vencov, hrnčiarskych výrobkov a včelárskymi produktmi. Návštevníci akcie si mohli pozrieť šikovné ruky remeselníkov, ale i zakúpiť originálne a jedinečné darčeky pre svojich najbližších. Na zdôraznenie ľudových tradícií predvianočných zvykov zavítali do Domu kultúry "Lucie", ktoré povymetali všetky kúty i návštevníkov, aby ich ochránili pred zlými duchmi. Príjemné popoludnie zanechalo na návštevníkoch a kupujúcich pocit blížiacich sa Vianoc.

Príchod Mikuláša

Príchod Mikuláša

Dátum: 28. 8. 2017

5. decembra 2008 zavítal svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi dvomi čertami, anjelom a Snehulienkou do Domu kultúry. Najskôr rozžiaril vianočný stromček v centre obce a potom sa pobral za už nedočkavými deťmi. Deti z obce od tých najmenších až po násť-ročných spievali Mikulášovi piesne a recitovali básničky. Za odmenu dostali balíčky plné sladkostí. V závere tohto príjemného popoludnia boli obdarovaní sladkosťami všetci prítomní.

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 28. 8. 2017

Október - mesiac úcty k starším sme si pripomenuli priateľským posedením starších spoluobčanov z našej obce, ktoré sa konalo dňa 23. októbra v spoločenskej sále Domu kultúry. 60-roční a starší občania dostali darček od obce a v kultúrnom programe pripravenom pre nich vystúpili deti z Materskej školy, žiaci zo Základnej školy v našej obci a folklórna skupina Širočina z Čiernych Kľačian.

Výstava ovocia a zeleniny

Výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 28. 8. 2017

Od 19. do 22. septembra 2008 sa vo veľkej zasadačke Domu kultúry konala Výstava ovocia a zeleniny. Už tradične

Divadelné predstavenie Slncový kôň

Divadelné predstavenie Slncový kôň

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 12.10.2008 v Dome kultúry predviedli svoje herecké umenie členovia Divadelného súboru sieťka, ktorý je súčasťou mládežníckej organizácie TIK-TAK. Zahrali hru s názvom: „Slncový kôň“ . Mladí amatérski herci oslovili divákov svojím hereckým zanietením, za čo sa im publikum odvďačili potleskom.

Uvítanie novonarodených detí do života

Uvítanie novonarodených detí do života

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 19.9.20008 sme privítali ďalšie novonarodené deti v tomto roku. Noví občiankovia dostali detské vkladné knižky na sumu 3 000,- Sk od obecného úradu ako finančnú výpomoc ich rodičom. Medzi našich občanov sa narodili: Samuel Baráth, Milan Demeter, Hanka Drienovská, Kristián Manda a Daniel Peciar.

Gulášové popoludnie

Gulášové popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 29.8.2008 sa konal II. ročník súťaže o najlepší noviansky guláš. Súťažilo 7 družstiev: POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE, ŽUMPÁRI, VODÁCI, VS-TRANS,

Orientačná automobilová súťaž

Orientačná automobilová súťaž

Dátum: 28. 8. 2017

29.8.2008 usporiadal AUTOklub Nová Ves nad Žitavou a AUTOklub Vráble II. ročník automobilovej súťaže - Majstrovstvá obce Nová Ves nad Žitavou a mesta Vráble . Najskôr posádky automobilov absolvovali orientačnú jazdu a potom jazdu zručnosti. Celkovým víťazom sa stal p. Jozef Záhorský , ktorý je pôvodom novan ale žije vo Vrábľoch. Organizátori chceli súťažou prispieť k výchove svojich členov a ostatných motoristov a k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.

64. výročie SNP

64. výročie SNP

Dátum: 28. 8. 2017

29.8.2008 sme si pripomenuli pietnou spomienkou pri pomníku padlých na miestnom cintoríne udalosti spred 64 rokov. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil i priamy účastník SNP p.Koloman Hamar , ktorý prítomným priblížil v neformálnom prejave skutočné udalosti.

Výstava fotografií

Výstava fotografií

Dátum: 28. 8. 2017

Od 16. do 26. augusta 2008 sa vo vestibule Domu kultúry uskutočnila výstava fotografií našich spoluobčanov: Ing. Andreja Drienovského,

Prázdninové vystúpenie kúzelníka LARGENA

Prázdninové vystúpenie kúzelníka LARGENA

Dátum: 28. 8. 2017

3. 8. 2008 našim deťom spríjemnil nedeľné popoludnie kúzelník LARGEN so svojimi asistentami. Jeho vystúpenie bolo o to zaujímavejšie, že počas celého programu spolupracoval s deťmi, ktoré sa vďačne zúčastnili rôznych kúziel. Tí, ktorí prišli, určite neoľutovali.

Deň detí a deň otcov - 2008

Deň detí a deň otcov - 2008

Dátum: 28. 8. 2017

8. júna 2008 sme spoločne oslávili Deň detí a Deň otcov na futbalovom ihrisku TJ AC NOVAN. Kultúrna komisia pri OcÚ pripravila pre deti a rodičov viacero aktivít:

Spoločný deň detí pre celý mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA

Spoločný deň detí pre celý mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 30.5.2008 sa zišlo v športovom areáli v Novej Vsi nad Žitavou 240 detí z 15 obcí nášho mikroregiónu. Pani učiteľky z MŠ v Novej Vsi nad Žitavou s pomocou OcÚ a žiakov ZŠ pripravili pre škôlkárov zaujímavý program. Všetky kolektívy prechádzali rozprávkovými stanovišťami, ktoré boli umiestnené v neďalekom parku, kde sa mohli zahrať na rôzne zvieratká: žabku, zajka, kobylku, medveďa, mačičku, klokana a slimáka. Za správne prejdenú trasu ich čakala v cieli sladká odmena a pripravené policajné auto s pánom policajtom, ktorý zvedavým deťom predviedol všetky funkcie auta. Tiež sa deti mohli dať pomaľovať podľa vlastného želania.

Majáles

Majáles

Dátum: 28. 8. 2017

3. mája 2008 sa uskutočnila družobno-priateľská návšteva členov Jednoty dôchodcov z Bánova spolu s vedením obce v Novej Vsi nad Žitavou.

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Dátum: 28. 8. 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme na znak úcty a ako poďakovanie za prácu pripravili pre pedagogických zamestnancov Základnej školy, Materskej školy a Odborného učilišťa internátneho slávnostný obrad spojený so zápisom do Pamätnej knihy obce a spoločným posedením.

Zobrazené 181-210 z 245

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:142
TÝŽDEŇ:1515
CELKOM:607835

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?