Navigácia

Obsah

Smernice a pravidlá

Smernice

Smernica 1-2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie fyzických osôb Stiahnuté: 116x | 26.01.2018

Smernica č. 1-2007 o poskytovaní jednorazového príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 111x | 05.09.2017

Smernica č.1-2015 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu cestovného do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 103x | 05.09.2017

Smernica č.1/2016 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Stiahnuté: 94x | 03.07.2018

Smernica č.2-2008 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo žúmp pre obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 120x | 05.09.2017

Smernica pre odmeňovanie učinkojúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 191x | 05.09.2017

Pravidlá

Pravidlá používania internetu v obecnej knižnici Stiahnuté: 84x | 05.09.2017

Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov s podporou štátu Stiahnuté: 130x | 05.09.2017

Pravidlá užívania nájomných bytov Stiahnuté: 205x | 05.09.2017

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Stiahnuté: 118x | 05.09.2017

Poriadky

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 119x | 05.09.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 156x | 05.09.2017

Stránka

  • 1