Navigácia

Obsah

Smernice a pravidlá

Smernice

Smernica 1-2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie fyzických osôb Stiahnuté: 91x | 26.01.2018

Smernica č. 1-2007 o poskytovaní jednorazového príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 89x | 05.09.2017

Smernica č.1-2015 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu cestovného do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 88x | 05.09.2017

Smernica č.1/2016 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Stiahnuté: 70x | 03.07.2018

Smernica č.2-2008 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo žúmp pre obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 101x | 05.09.2017

Smernica pre odmeňovanie učinkojúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 150x | 05.09.2017

Pravidlá

Pravidlá používania internetu v obecnej knižnici Stiahnuté: 69x | 05.09.2017

Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov s podporou štátu Stiahnuté: 112x | 05.09.2017

Pravidlá užívania nájomných bytov Stiahnuté: 177x | 05.09.2017

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Stiahnuté: 95x | 05.09.2017

Poriadky

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 96x | 05.09.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 128x | 05.09.2017

Stránka

  • 1