Navigácia

Obsah

Smernice a pravidlá

Smernice

Smernica 1-2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie fyzických osôb Stiahnuté: 166x | 26.01.2018

Smernica 1-2019 Verejné obstarávanie Stiahnuté: 30x | 31.07.2019

Smernica č. 1-2007 o poskytovaní jednorazového príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 152x | 05.09.2017

Smernica č.1-2015 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu cestovného do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 138x | 05.09.2017

Smernica č.2-2008 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo žúmp pre obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 156x | 05.09.2017

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. Stiahnuté: 23x | 07.10.2019

Smernica pre odmeňovanie učinkojúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 257x | 05.09.2017

Pravidlá

Pravidlá používania internetu v obecnej knižnici Stiahnuté: 120x | 05.09.2017

Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov s podporou štátu Stiahnuté: 167x | 05.09.2017

Pravidlá užívania nájomných bytov Stiahnuté: 262x | 05.09.2017

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Stiahnuté: 160x | 05.09.2017

Poriadky

Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 22x | 05.09.2019

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 153x | 05.09.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ v Novej Vsi nad Žitavou Stiahnuté: 205x | 05.09.2017

Stránka

  • 1