Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 61-90 z 235
#

Koncert v Dome kultury

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 14. októbra 2007 sa Dome kultúry konal koncert, na ktorom vystúpili Robo Kazík a Mirka Klimentová.

#

Stavanie mája a krojovaná zábava

Dátum: 28. 8. 2017

30.4.2016 sme sa stretli v centre obce, aby sme si pripomenuli tradičné sadenie mája a privítali najkrajší mesiac v roku ľudovou krojovanou zábavou.

#

20.ročník Dňa narcisov.

Dátum: 28. 8. 2017

Už 20 rokov Liga proti rakovine organizuje Deň narcisov. Každoročne zaplavia mestá a obce žlté kvietky a naša obec nie je výnimkou. "Narcismi" sme všetci, ktorí v tento deň prispejeme na boj proti rakovine. Žiačky ZŠ pod vedením pani učiteľky Bc. Králikovej oslovovali našich občanov a pripínali im žlté kvietky. Naši občania prispeli 252 eurami na pomoc onkologickým pacientom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec !

#

Karneval deti

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnil v Dome kultúry v nedeľu 24. januára 2016.

#

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou v spolupráci s Mikrogionom Požitavie - Širočina dňa 13. decembra 2015 v Dome kultúry v našej obci zorganizoval Noviansku adventnú remeselnú nedeľu. Tretia adventná nedeľa sa nazýva aj radostná a v tomto duchu sa nieslo celé podujatie. Zišlo sa tu 38 remeselníkov nielen z našej obce ale i z okolitých obcí. Niektorí z nich sa na podujatí stretávajú pravidelne, tento rok to bol už 8. ročník podujatia, preto atmosféra je tu srdečná a veselá. Návštevníkom pripomenuli ľudové zvyky na Luciu deti so ZŠ. Vyrábali sa výrobky na hrnčiarskom kruhu, piekli vianočné oplátky a trubičky, zhotovovali sa výrobky zo šúpolia, aranžovali sa adventné vence, predávali včelárske produkty a iné. Návštevníci si mohli pozrieť i tradičné remeselná, ktoré v našej obci počas dlhých zimných večerov robili naši predkovia. Celé popoludnie sa nieslo v atmosfére blížiacich sa najkrajších sviatkov, voňal tu med, oplátky, vianočný punč. Každý návštevník si odniesol z tohto podujatia domov, nielen originálne darčeky ale aj kus vianočnej atmosféry.

#

Podujatia ZPOZ

Dátum: 28. 8. 2017

v roku 2015.

#

Stretnutie s Mikulášom a jeho družinou

Dátum: 28. 8. 2017

dňa 6.decembra 2015.

#

Novianska ochutnávka mladých vín- 2. ročník

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnil dňa 5. decembra 2015 v Dome kultúry.

#

Október- mesiac úcty k starším

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú októbrovú nedeľu sme vzdali hold našom seniorom v rámci mesiaca úcty k starším.

#

Výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 28. 8. 2017

Tradičná výstava ovocia a zeleniny sa konala od 3. do 5.septembra v Dome kultúry.

#

660.výročie prvej písomnej zmienky o obci a 90.výročie založenia TJ AC NOVAN.

Dátum: 28. 8. 2017

6.september bol výnimočný pre všetkých našich občanov a rodákov.Slávnostný deň obce bol zorganizovaný pri príležitosti 660.výročia prvej písomnej zmienky o obci a 90. výročia založenia TJ AC NOVAN.

#

Novania na Spiši a vo Vysokých Tatrách.

Dátum: 28. 8. 2017

Obec tento rok zorganizovala trojdňový výlet na Spiš a do Vysokých Tatier. Navštívili sme Bystriansku Jaskyňu, Spišský hrad, starobylú Levoču. Zdatnejší turisti vystúpili zo Štrbského plesa na Solisko, odkiaľ sa nám naskytol nádherný výhľad na Tatry. Popoludní sme sa okúpali v termálnom kúpalisku Vrbov. Veľmi zaujímavá bola exkurzia spojená s ochutnávkou vo firme z Hniezdneho, vyrábajúcu likéry a kvalitnú slovenskú whisky , čo ocenili hlavne muži. Pozreli sme si aj kúpele Vyšné Ružbachy a poslednou zastávkou bol najväčší festival ľudových tradícií v Európe- Európske ľudové remeslo v Kežmarku. Nádherné počasie umocnilo naše pocity z krás našej vlasti.

#

7.ročník obecnej kvapky krvi.

Dátum: 28. 8. 2017

14.mája prišlo 58 dobrovoľných darcov darovať najvzácnejšiu tekutinu do Domu kultúry.Obecnú kvapku krvi už siedmy krát zorganizoval obecný úrad a kultúrna komisia, Potešiteľný je fakt, že počet dobrovoľníkov sa každoročne zvyšuje a to aj u prvodarcov.. Ďakujeme všetkým za ušľachtilú pomoc pre chorých a zároveň pozývame na ďalší odber, ktorý bude 12. novembra.

#

Slávnosť Dňa matiek.

Dátum: 28. 8. 2017

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám a starým mamám. Tak tomu bolo aj tento rok. Deti z MŠ a žiaci zo ZŠ poďakovali svojim mamičkám na slávnostnej akadémii usporiadanej ku Dňu matiek. Pri básňach, piesňach, či tanci sa nejednej mamke, alebo babke od dojatia zaleskla slza v oku.Vďaka patrí pedagógom za ich úsilie pri nacvičovaní pestrého programu.

#

Stavanie mája v obci.

Dátum: 28. 8. 2017

Na stavanie mája sme sa zišli v podvečer 30.apríla pred Domom kultúry. Slávnosť otvorila starostka obce Ing. Marta Danková. Spolok holubárov vypustil holubice- ako symboly mieru, ktoré preleteli nad hlavami zúčastnených. Žiaci zo ZŠ prispeli ľudovými tancami a piesňami.Potom sa predstavil folklórny hosť- súbor Čeľaďania z Čeľadíc pásmom

#

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

Dátum: 28. 8. 2017

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...Táto i ďalšie piesne odzneli vo veselom fašiangovom pásme folklórneho súboru "Čeľaďania", ktorý vystúpil 8.februára v Dome kultúry. Priblížil nám fašiangové zvyky na dedine s pochovávaním basy. po ich vystúpení sa predstavilo vyše 50 masiek detí z MŠ a ZŠ na obecnom karnevale.Nechýbali fašiangové špeciality pre malých i veľkých ako sú šišky, fánky, varené vínko apod. Masky súťažili v niekoľkých disciplínach a nakoniec všetky dostali sladkú odmenu.

#

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú adventnú nedeľu sa konal 7.ročník remeselnej nedele. Stalo sa už tradíciou, že remeselníci z celého blízkeho i vzdialeného okolia predvádzajú svoje umenie a ponúkajú návštevníkom svoje výrobky. Obec v spolupráci s mikroregiónom Požitavie Širočina organizuje toto zaujímavé podujatie. Opäť tu bola výborná atmosféra, rozvoniavali vianočné oplátky, medovníčky, vianočný punč a návštevníci si mohli zakúpiť originálne darčeky pre svojich blízkych. Počet vystavujúcich remeselníkov sa každým rokov zvyšuje. Tento rok to bolo 49 remeselne zručných ľudí, ktorí pomáhajú zachovávať tradičné remeslá našich predkov. Vďaka patrí všetkým zúčastneným.

#

1.ročník verejnej ochutnávky mladých vín.

Dátum: 28. 8. 2017

Združenie novianskych vinohradníkov v spolupráci s obecným úradom usporiadalo 6.decembra 2014 v Dome kultúry 1.ročník verejnej ochutnávky mladých vín.

#

Mikuláš obdaroval deti v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

V podvečer 5.decembra navštívil našu obec Mikuláš so svojou družinou- s anjelmi a čertmi.

#

Slávnostné úvítanie novonarodených detí

Dátum: 28. 8. 2017

V novembri ZPOZ pripravil milú slávnosť pri príležitosti uvítania 12 novonarodených detí.

#

Okresná prehliadka speváckych súborov JDS

Dátum: 28. 8. 2017

4.októbra 2014 sa v našom Dome kultúry konala okresná prehliadka speváckych súborov JDS. Prehliadky sa zúčastnilo 11 súborov z celého Nitrianskeho okresu. Seniorské súbory svojimi vystúpeniami ukázali životaschopnosť, tvorivosť a schopnosť zachovávať zvyky našich predkov na vysokej úrovni. Prehliadky sa zúčastnil aj predseda NSK ako aj predseda OO JDS, ktorí na záver podujatia poďakovali všetkým účinkujúcim i organizátorom.

#

Slávnostný zápis dôchodcov do pamätnej knihy .

Dátum: 28. 8. 2017

2.októbra sme privítali v Dome kultúry našich dôchodcov pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším. ZPOZ a kultúrna komisia pri OZ pripravili malé občerstvenie pre všetkých prítomných.

#

8.ročník orientačnej automobilovej súťaže

Dátum: 28. 8. 2017

30.augusta 2014 sa konal 8.ročník automobilovej súťaže -majstrovstiev Obce Nová Ves nad Žitavou a Mesta Vráble.

#

ROZLÚČKA S LETOM sa konala posledný augustový víkend.

Dátum: 28. 8. 2017

ROZLÚČKA S LETOM sa konala posledný augustový víkend. Tradične sme sa stretli v športovom areáli AC NOVAN. V tomto roku sa súťažilo " O najlepšiu grilovanú špecialitu". Družstvá vymýšľali rôzne grilované jedlá zo zeleniny, mäsa i ovocia. Porota, ktorej predsedal náš nový správca farnosti Mgr. Ľubor Gál, to mala veľmi ťažké pri rozhodovaní. Nakoniec si pohár víťazstva odnieslo družstvo Dobrovoľných vinohradníckych hasičov. Návštevníci si mohli pochutnať okrem súťažných špecialít aj na grilovanom prasiatku, či dobrom guláši. Sprievodnými akciami bol "HOD MOBILOM" a "Súťaž o najsilnejšieho muža". Deti si pochutnali na vlastnoručne opečených pochúťkach. Výbornú atmosféru dotváralo nádherné slnečné počasie. Ďakujeme všetkým súťažiacim za aktívnu účasť na tomto podujatí.

#

Poznávací zájazd na Južnú Moravu

Dátum: 28. 8. 2017

V júli obecný úrad zorganizoval poznávací zájazd na Južnú Moravu. Prezreli sme si celý Lednicko-Valtický areál, mesto Mikulov a obrí sud nachádzajúci sa v regionálnom múzeu. Navštívili sme moravské pivnice a ochutnali moravské vína. Druhý deň sme si prezreli Mohylu mieru v Slavkove u Brna. Jeden z najväčších zážitkov bola návšteva Punkevních jaskýň a priepasti Macocha. Muži sa potešili prehliadke pivovaru Černá Hora. Počasie nám prialo a tak sme si priniesli krásne zážitky z "krajiny slnka a vína, z krajiny dobrých a pohostinných ľudí".

#

Spoločný deň detí a otcov

Dátum: 28. 8. 2017

Deti a ich otcovia oslávili spoločne svoj sviatok v športovom areáli. Prvý sa predstavil divadelný súbor Clipertoni z Prešova divadelnou hrou "O hlúpej žene" a potom začali súťaže. Najskôr to boli preteky lezúňov. Po nich staršie deti so svojimi otcami súťažili o hodnotné ceny. Nechýbala jazda na koníkoch, skákací hrad, trdelníky, cukrová vata, ale hlavne nechýbala dobrá nálada a pohoda všetkých prítomných.

#

Obecná kvapka krvi

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnila v Dome kultúry v našej obci dňa 22.5.2014.

#

Pohodové popoludnie pre ženy

Dátum: 28. 8. 2017

9.mája obecný úrad zorganizoval popoludnie určené ženám. Bol to malý darček pre všetky ženy, ktoré si dokázali nájsť čas a zúčastnili sa popoludnia, kde sa odprezentovali naše odborníčky na kozmetiku, na zdravú výživu na šperky, na prírodné kamene a starostlivosť o vlasy, ako aj o celé telo. Každá odborníčka mala svoj priestor na oboznámenie so svojimi službami,či produktami a potom už nasledovali voľné diskusie a každá návštevníčka podujatia sa dozvedela, čo ju z danej tematiky zaujímalo. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať najnovšie trendy v líčení, vo vlasovej kozmetike, či ochutnať rôzne racionálne jedlá. táto vydarená akcia mala dvojaký význam. Jednak sa návštevníčky dozvedeli o nových službách, či produktoch, na druhej strane možno odborníčky získali novú klientelu.

#

Sadenie mája

Dátum: 28. 8. 2017

30.apríla v podvečer sme slávnostne zasadili obecný máj. Podľa tradícií všetci, ktorí sme prišli sadiť máj sme boli v krojoch od najmenších až po dôchodcov. Pred Domom kultúry slávnosť otvorila starostka obce. Miestny spolok holubárov vypustil holubice ako najstarší symbol mieru a potom zaspievala spevácka skupina Novianka, Ďalej už nasledovalo vystúpenie našich hostí z Veľkých Vozokán - folklórna skupina Lipa. Predviedli nám májové zvyky a piesne. Medzitým naše dievčence vyzdobili vrcholec a mládenci a chlapi máj zasadili. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe voňavých koláčov a vínka.

#

18.ročník Dňa narcisov v našej obci.

Dátum: 28. 8. 2017

11.4.2014 aj v našich uliciach ponúkali dobrovoľníci v oranžových vestách narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Žiaci zo ZŠ pod vedením Mgr. Kovalčíkovej sa od rána prihovárali okoloidúcim a pripínali symbol tohto dňa žltý narcis. Vyzbierali 305 Eur v prospech pacientov s touto chorobou. Tento deň sa niesol v znamení hesla " Deň, keď sú slová zbytočné." Ďakujeme dobrovoľníkom, ale hlavne občanom, ktorí sa zúčastnili zbierky.

Zobrazené 61-90 z 235

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:252
TÝŽDEŇ:1973
CELKOM:490624

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?