Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Kultúrno-spoločenské akcie

Zobrazené 61-90 z 243
#

Príchod Mikuláša do obce.

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnil v Dome kultúry dňa 5. decembra 2010.

#

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek

Dátum: 28. 8. 2017

Druhá májová nedeľa bola oslavou mám a starých mám aj u nás v Dome kultúry.

#

Deň matiek

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 11. mája 2008 pri príležitosti Dňa matiek pripravili žiaci Materskej školy a Základnej školy v Novej Vsi nad Žitavou hodnotný kultúrny program pre svoje mamičky.

#

Deň narcisov

Dátum: 28. 8. 2017

11. apríla 2008 sa aj v našej obci konal 12. ročník Dňa narcisov. Žiačky Základnej školy spolu s vedením

Gulášové popoludnie

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnilo v sobotu 27.augusta 2016.

#

Privítanie novorodencov 2008

Dátum: 28. 8. 2017

Nových spoluobčanov našej obce sme slávnostným obradom uvítali do života 12. marca 2008 v obradnej sieni obecného úradu.

#

Životné jubileum

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 21. októbra 2007 si p. Františka Kramárová pripomenula významné 95. ročné jubileum.

#

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 28. 8. 2017

17. októbra 2007 sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším.

#

Koncert v Dome kultury

Dátum: 28. 8. 2017

Dňa 14. októbra 2007 sa Dome kultúry konal koncert, na ktorom vystúpili Robo Kazík a Mirka Klimentová.

#

Stavanie mája a krojovaná zábava

Dátum: 28. 8. 2017

30.4.2016 sme sa stretli v centre obce, aby sme si pripomenuli tradičné sadenie mája a privítali najkrajší mesiac v roku ľudovou krojovanou zábavou.

#

20.ročník Dňa narcisov.

Dátum: 28. 8. 2017

Už 20 rokov Liga proti rakovine organizuje Deň narcisov. Každoročne zaplavia mestá a obce žlté kvietky a naša obec nie je výnimkou. "Narcismi" sme všetci, ktorí v tento deň prispejeme na boj proti rakovine. Žiačky ZŠ pod vedením pani učiteľky Bc. Králikovej oslovovali našich občanov a pripínali im žlté kvietky. Naši občania prispeli 252 eurami na pomoc onkologickým pacientom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec !

#

Karneval deti

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnil v Dome kultúry v nedeľu 24. januára 2016.

#

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou v spolupráci s Mikrogionom Požitavie - Širočina dňa 13. decembra 2015 v Dome kultúry v našej obci zorganizoval Noviansku adventnú remeselnú nedeľu. Tretia adventná nedeľa sa nazýva aj radostná a v tomto duchu sa nieslo celé podujatie. Zišlo sa tu 38 remeselníkov nielen z našej obce ale i z okolitých obcí. Niektorí z nich sa na podujatí stretávajú pravidelne, tento rok to bol už 8. ročník podujatia, preto atmosféra je tu srdečná a veselá. Návštevníkom pripomenuli ľudové zvyky na Luciu deti so ZŠ. Vyrábali sa výrobky na hrnčiarskom kruhu, piekli vianočné oplátky a trubičky, zhotovovali sa výrobky zo šúpolia, aranžovali sa adventné vence, predávali včelárske produkty a iné. Návštevníci si mohli pozrieť i tradičné remeselná, ktoré v našej obci počas dlhých zimných večerov robili naši predkovia. Celé popoludnie sa nieslo v atmosfére blížiacich sa najkrajších sviatkov, voňal tu med, oplátky, vianočný punč. Každý návštevník si odniesol z tohto podujatia domov, nielen originálne darčeky ale aj kus vianočnej atmosféry.

#

Podujatia ZPOZ

Dátum: 28. 8. 2017

v roku 2015.

#

Stretnutie s Mikulášom a jeho družinou

Dátum: 28. 8. 2017

dňa 6.decembra 2015.

#

Novianska ochutnávka mladých vín- 2. ročník

Dátum: 28. 8. 2017

sa uskutočnil dňa 5. decembra 2015 v Dome kultúry.

#

Október- mesiac úcty k starším

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú októbrovú nedeľu sme vzdali hold našom seniorom v rámci mesiaca úcty k starším.

#

Výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 28. 8. 2017

Tradičná výstava ovocia a zeleniny sa konala od 3. do 5.septembra v Dome kultúry.

#

660.výročie prvej písomnej zmienky o obci a 90.výročie založenia TJ AC NOVAN.

Dátum: 28. 8. 2017

6.september bol výnimočný pre všetkých našich občanov a rodákov.Slávnostný deň obce bol zorganizovaný pri príležitosti 660.výročia prvej písomnej zmienky o obci a 90. výročia založenia TJ AC NOVAN.

#

Novania na Spiši a vo Vysokých Tatrách.

Dátum: 28. 8. 2017

Obec tento rok zorganizovala trojdňový výlet na Spiš a do Vysokých Tatier. Navštívili sme Bystriansku Jaskyňu, Spišský hrad, starobylú Levoču. Zdatnejší turisti vystúpili zo Štrbského plesa na Solisko, odkiaľ sa nám naskytol nádherný výhľad na Tatry. Popoludní sme sa okúpali v termálnom kúpalisku Vrbov. Veľmi zaujímavá bola exkurzia spojená s ochutnávkou vo firme z Hniezdneho, vyrábajúcu likéry a kvalitnú slovenskú whisky , čo ocenili hlavne muži. Pozreli sme si aj kúpele Vyšné Ružbachy a poslednou zastávkou bol najväčší festival ľudových tradícií v Európe- Európske ľudové remeslo v Kežmarku. Nádherné počasie umocnilo naše pocity z krás našej vlasti.

#

7.ročník obecnej kvapky krvi.

Dátum: 28. 8. 2017

14.mája prišlo 58 dobrovoľných darcov darovať najvzácnejšiu tekutinu do Domu kultúry.Obecnú kvapku krvi už siedmy krát zorganizoval obecný úrad a kultúrna komisia, Potešiteľný je fakt, že počet dobrovoľníkov sa každoročne zvyšuje a to aj u prvodarcov.. Ďakujeme všetkým za ušľachtilú pomoc pre chorých a zároveň pozývame na ďalší odber, ktorý bude 12. novembra.

#

Slávnosť Dňa matiek.

Dátum: 28. 8. 2017

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám a starým mamám. Tak tomu bolo aj tento rok. Deti z MŠ a žiaci zo ZŠ poďakovali svojim mamičkám na slávnostnej akadémii usporiadanej ku Dňu matiek. Pri básňach, piesňach, či tanci sa nejednej mamke, alebo babke od dojatia zaleskla slza v oku.Vďaka patrí pedagógom za ich úsilie pri nacvičovaní pestrého programu.

#

Stavanie mája v obci.

Dátum: 28. 8. 2017

Na stavanie mája sme sa zišli v podvečer 30.apríla pred Domom kultúry. Slávnosť otvorila starostka obce Ing. Marta Danková. Spolok holubárov vypustil holubice- ako symboly mieru, ktoré preleteli nad hlavami zúčastnených. Žiaci zo ZŠ prispeli ľudovými tancami a piesňami.Potom sa predstavil folklórny hosť- súbor Čeľaďania z Čeľadíc pásmom

#

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

Dátum: 28. 8. 2017

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...Táto i ďalšie piesne odzneli vo veselom fašiangovom pásme folklórneho súboru "Čeľaďania", ktorý vystúpil 8.februára v Dome kultúry. Priblížil nám fašiangové zvyky na dedine s pochovávaním basy. po ich vystúpení sa predstavilo vyše 50 masiek detí z MŠ a ZŠ na obecnom karnevale.Nechýbali fašiangové špeciality pre malých i veľkých ako sú šišky, fánky, varené vínko apod. Masky súťažili v niekoľkých disciplínach a nakoniec všetky dostali sladkú odmenu.

#

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dátum: 28. 8. 2017

Druhú adventnú nedeľu sa konal 7.ročník remeselnej nedele. Stalo sa už tradíciou, že remeselníci z celého blízkeho i vzdialeného okolia predvádzajú svoje umenie a ponúkajú návštevníkom svoje výrobky. Obec v spolupráci s mikroregiónom Požitavie Širočina organizuje toto zaujímavé podujatie. Opäť tu bola výborná atmosféra, rozvoniavali vianočné oplátky, medovníčky, vianočný punč a návštevníci si mohli zakúpiť originálne darčeky pre svojich blízkych. Počet vystavujúcich remeselníkov sa každým rokov zvyšuje. Tento rok to bolo 49 remeselne zručných ľudí, ktorí pomáhajú zachovávať tradičné remeslá našich predkov. Vďaka patrí všetkým zúčastneným.

#

1.ročník verejnej ochutnávky mladých vín.

Dátum: 28. 8. 2017

Združenie novianskych vinohradníkov v spolupráci s obecným úradom usporiadalo 6.decembra 2014 v Dome kultúry 1.ročník verejnej ochutnávky mladých vín.

#

Mikuláš obdaroval deti v našej obci

Dátum: 28. 8. 2017

V podvečer 5.decembra navštívil našu obec Mikuláš so svojou družinou- s anjelmi a čertmi.

#

Slávnostné úvítanie novonarodených detí

Dátum: 28. 8. 2017

V novembri ZPOZ pripravil milú slávnosť pri príležitosti uvítania 12 novonarodených detí.

#

Okresná prehliadka speváckych súborov JDS

Dátum: 28. 8. 2017

4.októbra 2014 sa v našom Dome kultúry konala okresná prehliadka speváckych súborov JDS. Prehliadky sa zúčastnilo 11 súborov z celého Nitrianskeho okresu. Seniorské súbory svojimi vystúpeniami ukázali životaschopnosť, tvorivosť a schopnosť zachovávať zvyky našich predkov na vysokej úrovni. Prehliadky sa zúčastnil aj predseda NSK ako aj predseda OO JDS, ktorí na záver podujatia poďakovali všetkým účinkujúcim i organizátorom.

#

Slávnostný zápis dôchodcov do pamätnej knihy .

Dátum: 28. 8. 2017

2.októbra sme privítali v Dome kultúry našich dôchodcov pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším. ZPOZ a kultúrna komisia pri OZ pripravili malé občerstvenie pre všetkých prítomných.

Zobrazené 61-90 z 243

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:32
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:584522

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?