Navigácia

Obsah

Kultúrno-spoločenské akcie

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

#

Kultúrny festival Mikroregionu Požitavie Širočina

9. ročník Kultúrneho festivalu sa uskutočnil mimoriadne v našom Dome kultúry, keďže technické problémy v Malých Vozokanoch neumožnili dlhodobo plánované podujatie uskutočniť. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor:
#

Deň rodiny

Futbalové ihrisko v našej obci bolo v nedeľu 16. júna 2019 dejiskom tradičného zábavno-športového podujatia pri príležitosti Dňa rodiny celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
#

Privítanie novonarodených detí

Privítanie novonarodených detí 26. júna 2019 celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
#

Stavanie mája

Stavanie mája celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Divadelné predstavenie „Puknutý mliečnik“

Divadelné predstavenie „Puknutý mliečnik“ celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Prednášky v obci: Zora Ochodnická

Prednáška o zdraví a zdravom tele celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Prednášky v obci: Pavel Hirax Baričák

Známy slovenský motivátor Pavel Hirax Baričák bol u nás v Novej Vsi nad Žitavou so svojou prednáškou už po druhýkrát. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Fašiangy v obci

Fašiangy v obci sme si pripravili v dvoch štýloch. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Významné životné jubileum

Oslavy 90. narodenín
Krásneho životného jubilea 90 rokov sa dožívajú v týchto dňoch naše rodáčky pani Mária Záhorská a pani Mária Gunišová. Do ďalších rokov sme im popriali hlavne veľa ďalších dní prežitých v zdraví a v pohode.
celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
Vítanie detí

Privítanie novonarodených detí

3. apríla 2019, v stredu popoludní sme spolu so Zborom pre občianske záležitosti privítali v obradnej miestnosti šesť novonarodených detičiek spolu s ich rodičmi. Pod vedením Gabiky Brinčkovej prítomným zarecitovali a zaspievali deti zo súboru Novianka.
celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
Ohňostroj

Ohňostroj v obci

V pondelok 31.12.2018 sme o polnoci privítali Nový rok 2019 ohňostrojom a dobrou náladou celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
Mikuláš

Mikuláš v obci

Aj tento rok zavítal Mikuláš do našej obci a deťom priniesol sladké darčeky. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Október mesiac úcty k starším

Obec v spolupráci so ZPOZ pripravili slávnostný zápis do pamätnej knihy a príjemné posedenie v Dome kultúry. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Výstava ovocia a zeleniny

Predposledný septembrový víkend patril výstave ovocia a zeleniny v Dome kultúry. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie-Širočina

V sobotu 8.9.2018 sa konal 2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie- Širočina v športovom areáli našej obce. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Novianka na Kultúrnom festivale na Choči

4.8.2018 folklórna skupina Novianka reprezentovala našu obec na Kultúrnom festivale Mikroregiónu Požitavie- Širočina celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Trojdňový výlet - Salzburg a okolie

Tradičný poznávací výlet organizovaný obcou sa uskutočnil na konci júla a bol zameraný na Salzburg a okolie. celý text

ostatné | 1. 8. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

DEŇ RODINY

podujatie sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku 17.júna 2018. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
ZPOZ-Slávnostný zápis spolužiakov ZŠ pri príležitosti stretávky 1

ZPOZ-Slávnostný zápis spolužiakov ZŠ pri príležitosti stretávky

Slávnostný zápis do pamätnej knihy a prijatie v obradnej sieni obecného úradu ZPOZ pripravil pre spolužiakov zo ZŠ po 50 a 55 rokoch. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Deň rodiny

17.6.2018 obec a kultúrna komisia pripravili pre naše deti a ich rodičov deň plný súťaží, veselosti a dobrej nálady. celý text

ostatné | 17. 6. 2018 | Autor: Mgr. Mária Korčoková
#

Sviatok sv.Urbana patróna vinohradníkov.

26.5.2018 si naši vinohradníci uctili sviatok sv Urbana sv.omšou v kaplnke vo vinohradoch. celý text

ostatné | 26. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií.

27.mája 2018 zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre,NSK, Obec Nová Ves nad Žitavou a Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v našom Dome kultúry krajskú súťažnú prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Oslava Dňa matiek

Druhá májová nedeľa patrí už tradične matkám a starým mamám. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Májová obecná kvapka krvi

10.5.2018 obec zorganizovala v spolupráci s transfúznou stanicou v Nitre darcovstvo krvi. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Slávnosť stavania mája

Na konci apríla sme sa stretli pred Domom kultúry, aby sme oslávili príchod mesiaca máj a postavili pre všetky dievčatá z dediny pekný máj. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Beseda s najznámejšou slovenskou Japonkou Denisou Ogino

18.apríla sa v Dome kultúry uskutočnila beseda s autorkou kníh o živote v Japonsku s Denisou Ogino. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

13.apríl 2018-Deň narcisov

Aj v našej obci mohli občania podporiť svojim príspevkom
tých, ktorí bojujú so zákernou chorobou vďaka p.učiteľke Mgr. Kramárovej, ktorá spolu so svojimi žiakmi zorganizovala zbierku u nás. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov

28.marca sa na obecnom úrade konalo slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Krásne 90-tiny oslávila naša občianka

Krásne 90-tiny oslávila začiatkom marca naša občianka Mária Šúriová. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
#

Naši seniori si pripomenuli 15. výročie založenia ZO JDS.

4.marca sa konala vo veľkej zasadačke Domu kultúry výročná členská schôdza ZO JDS, na ktorej si jej členovia pripomenuli 15 rokov aktívnej práce v tejto organizácii. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Ing. Marta Danková
prvá prechádzajúci
z 8
posledná