Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Nová Ves nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 2

VZN 1-2023 uzemny plan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,55 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 1. 8. 2023

VZN č. 3/2023 zo dňa 29.6.2023, ktorým sa vydáva Štatút Obce Nová Ves nad Žitavou

STATUT OBCE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,4 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 31. 7. 2023

VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2020 a VZN č. 3/2013

VZN c.2023-3-zrusenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,17 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 19. 12. 2023

VZN č. 4/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2023-4 - zumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,09 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 19. 12. 2023

VZN č. 6/2023, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.6.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,79 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 25. 1. 2024

2022

VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN c.2022-5 -poplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,42 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 6/2022 o dani z nehnuteľnosti

VZN c.2022-6 -dan z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,23 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN č.2022-7 -odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,67 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 2. 1. 2023

2021

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c. 2021-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,28 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 27. 10. 2021

2020

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

VZN c.2020-3 dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,87 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 30. 11. 2020

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2007 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2020-2 byty-SCHVALENE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,86 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 16. 9. 2020

VZN č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN c.2020-1 soc.sluzby-SCHVALENE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,64 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 22. 2. 2022

2019

VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.

VZN c.2019-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,43 kB
Stiahnuté: 310×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN c.2019-3- referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,17 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 7. 1. 2020

2018

VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2018-2 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,58 kB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 22. 2. 2022

2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

VZN č. 3-2017, ktorým sa mení VZN č. 2-2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,55 kB
Stiahnuté: 406×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov.

VZN č.2-2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,4 kB
Stiahnuté: 452×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

VZN č.4-2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,89 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 22. 2. 2022

2016

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2016-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,28 kB
Stiahnuté: 446×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2-2011 o verejnom poriadku

VZN č.3-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2-2011 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,35 kB
Stiahnuté: 382×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou

VZN č.2-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,57 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Novoveský park

VZN č. 1-2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Novoveský park.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,92 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 22. 2. 2022

2014

VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 3-2007

VZN č. 3-2014, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 3-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,8 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2014 -Záväzná časť ÚP obce Nová Ves nad Žitavou

VZN č.2-2014 -Záväzná časť ÚP obce Nová Ves nad Žitavou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,26 kB
Stiahnuté: 308×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volieb a referenda

VZN č.1-2014 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volieb a referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,76 kB
Stiahnuté: 300×
Vložené: 22. 2. 2022

2013

VZN č. 9/2013 o miestnych daniach

VZN č.9-2013 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,5 kB
Stiahnuté: 332×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2013-2 o podmienkach drzania psov-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,34 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 22. 2. 2022

2011

VZN č. 6/2011-Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN c.2011-6 o prevadzkovom poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,8 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku

VZN č.2-2011 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,2 kB
Stiahnuté: 526×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN č.1-2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,5 kB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 22. 2. 2022

2010

VZN č. 3/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb

VZN č.3-2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,42 kB
Stiahnuté: 289×
Vložené: 22. 2. 2022

2009

VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ZŠS.

VZN c.2009-7 o čiastočnej úhrade do MŠ,ŠKD a ŠSZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,64 kB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytnuté sociálne služby

VZN c.2009-2 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,66 kB
Stiahnuté: 315×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou

VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,4 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 22. 2. 2022

2008

VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN c.2008-3 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,58 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 2/2008 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Nová Ves nad Žitavou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č.2-2008 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Nová Ves nad Žitavou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,31 kB
Stiahnuté: 271×
Vložené: 22. 2. 2022

2007

VZN č. 3/2007 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou

VZN c.2007-3 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,26 kB
Stiahnuté: 666×
Vložené: 22. 2. 2022

Samospráva

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:137
TÝŽDEŇ:1758
CELKOM:669578

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?