Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Výmena propán-butánových fliaš 1

Výmena propán-butánových fliaš

Výmenu propán-butánových fliaš robí od 1.2.2019 pani Forrová na č.d. 74 celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor:
Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií pre voľby prezidenta SR v roku 2019 1

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií pre voľby prezidenta SR v roku 2019 je možné do pondelka 11.februára 2019 celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor:
obrázok

Daň z nehnuteľnosti

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Obecný výlet zmena termínu

sa uskutoční v dňoch 26.-28.7.2019. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Harmonogram

vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor:
prvá
z 13
posledná