Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Investičné akcie

Zobrazené 91-120 z 133
Nový chodník k obecným nájomným bytom

Nový chodník k obecným nájomným bytom

Dátum: 28. 8. 2017

Počas prázdnin sa zrealizovala výstavba chodníka od Hlavnej cesty po nájomné bytovky. Nový chodník určite ocenia i ostatní obyvatelia Hviezdoslavovej ulice.

Ukončená výstavba 8-bytového nájomného domu.

Ukončená výstavba 8-bytového nájomného domu.

Dátum: 28. 8. 2017

V decembri 2013 sa ukončila výstavba 8-bytového nájomného domu, v ktorom našli nový domov hlavne mladí ľudia z našej obce. Bytovku postavila firma STAMI-STAV s.r.o. Zlaté Moravce a obec začiatkom roku 2014 požiadala o štátnu podporu, ktorou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja i ŠFRB podporujú bývanie pre mladé rodiny. V zateplenej bytovke je osem dvojizbových bytov s individuálnym vykurovaním a s veľkým balkónom. Podlahy tvoria plávajúce podlahy a dlažba.V každom byte sú vstavané skrine. Každý byt má vlastnú pivnicu. Spoločné priestory tvoria kočikáreň a miestnosť na bicykle.

Investície v 4. štvrťroku 2013

Investície v 4. štvrťroku 2013

Dátum: 28. 8. 2017

V poslednom štvrťroku 2013 sme rekonštruovali a opravovali na ZŠ i na Ocú a v Dome kultúry a oplotenie MŠ. Rekonštrukciou prešla telocvičňa ZŠ. Nový obklad po obvode stien, nové nátery stien i krytov na radiátory a nové dvere prispeli k premene našej telocvične, ktorú využívajú nielen školopovinné deti ale aj volejbalisti, futbalisti a ženy na pravidelné cvičenie.

Revitalizácia historického parku

Revitalizácia historického parku

Dátum: 28. 8. 2017

Počas letných mesiacov obec zrealizovala úspešný projekt "Revitalizácia parku v obci Nová Ves nad Žitavou."

Vynovená zasadačka v Klube dôchodcov.

Vynovená zasadačka v Klube dôchodcov.

Dátum: 28. 8. 2017

Vnútorná rekonštrukcia priestorov Klubu dôchodcov sa začiatkom jesene 2013 ukončila. Zasadacia miestnosť slúži nielen ZO JDS, ale aj ostatným združeniam a organizáciám v obci a preto bolo potrebné , aby sa rekonštrukcia týchto priestory dokončila. V minulom roku sme časť prác zrealizovali, ale bolo potrebné ešte znížiť strop,nainštalovať nové úsporné svietidlá, vymaľovať a vymeniť podlahu. Pomocné a upratovacie práce vykonali naši dôchodcovia, za čo im patrí poďakovanie.

Rekonštrukcia oddelenia detských kníh a vstupnej chodby v obecnej knižnici.

Rekonštrukcia oddelenia detských kníh a vstupnej chodby v obecnej knižnici.

Dátum: 28. 8. 2017

Koncom leta sme rekonštruovali oddelenie detských kníh a v jeseni vstupnú chodbu v obecnej knižnici.

Rekonštrukcia vstupu a sociálneho zariadenia v Dome smútku.

Rekonštrukcia vstupu a sociálneho zariadenia v Dome smútku.

Dátum: 28. 8. 2017

V auguste 2013 obec rekonštruovala hlavné, vedľajšie schodisko a sociálne zariadenie v Dome smútku. Vymenila sa značne poškodená dlažba na schodoch, opravili sa bočné múriky a tiež prešlo rekonštrukciou aj sociálne zariadenie. V súčasnosti ešte plánujeme namontovať zábradlie na hlavný vstup, čo ocenia hlavne starší spoluobčania. Obec financovala opravu z vlastných zdrojov.

Oprava jedálne a priestory pre personál v MŠ.

Oprava jedálne a priestory pre personál v MŠ.

Dátum: 28. 8. 2017

Letné obdobie obec využila na rekonštrukciu jedálne a priestorov v MŠ.

Rekonštrukcia šatní TJ AC NOVAN

Rekonštrukcia šatní TJ AC NOVAN

Dátum: 28. 8. 2017

V prvom štvrťroku 2013 obec rekonštruovala šatne AC NOVAN vďaka úspešnému projektu " Modernizácia šatní TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou"

Výmena vstupných dverí na obecnom úrade a na Dome kultúry.

Výmena vstupných dverí na obecnom úrade a na Dome kultúry.

Dátum: 28. 8. 2017

Posledný štvrťrok roku 2012 sa zrealizovala výmena vstupných dverí na obecnom úrade a na Dome kultúry. Nevyhovujúce pôvodné dvere netesnili a bol veľký únik tepla. Preto sme pristúpili k výmene všetkých vstupných dverí a tak zabránili energetickým stratám. Výsledný efekt môžu posúdiť návštevníci rôznych kultúrnych podujatí.

Rekonštrukčné práce v klube ZO JDS

Rekonštrukčné práce v klube ZO JDS

Dátum: 28. 8. 2017

V novembri a decembri 2012 obecný úrad zrekonštruoval klub ZO JDS. Naši aktívni dôchodcovia sa často stretávajú v klube, kde pripravujú a realizujú rôzne akcie. Keďže v prvej miestnosti bola prehnitá podlaha a hrozil úraz, bola nutná výmena podlahy. Tiež aj oprava elektroinštalácie a zavedenie vody , aby sa dodržali základné hygienické pravidlá. Vysprávka stien a vymaľovanie prispeli k úplnej premene klubu.Vďaka aktivite dôchodcov táto rekonštrukcia prebehla rýchlo a navyše dôchodcovia získali sponzorov, od ktorých získali i nábytok do prvej miestnosti. Druhá miestnosť-zasadačka ešte potrebuje investície na výmenu podhľadu a výmenu podlahy. Dúfame, že v roku 2013 zavŕšime úspešne celkovú rekonštrukciu.

Revitalizácia zelene v cintoríne

Revitalizácia zelene v cintoríne

Dátum: 28. 8. 2017

V mesiaci november 2012 obecný úrad zorganizoval brigády na úprave miestneho cintorína. Vďaka ochote občanov sa odstránili prestárle viac ako 50 ročné tuje , ktoré ohrozovali okoloidúcich . Následne sa vysadila nová alej a tiež sa vyrovnal terén. Na jar sa ešte vysadí tráva a vstup do nášho cintorína bude úplne zrevitalizovaný. Všetky výdavky na úprave cintorína obec financovala z vlastných zdrojov. Starostka srdečne ďakuje všetkým brigádnikom, ktorí dokázali nezištne prispieť ku skrášleniu našej obce.

Vynovená tanečná sála v Dome kultúry.

Vynovená tanečná sála v Dome kultúry.

Dátum: 28. 8. 2017

V poslednom štvrťroku sme vynovili aj tanečnú sálu v Dome kultúry. Rekonštruoval sa tanečný parket.Vymenili sa nevyhovujúce parkety a celá miestnosť sa vymaľovala. Priestranná sála tak stala dôstojným kultúrnym stánkom pre všetky kultúrne akcie v obci, ako aj stužkové, tanečné zábavy, či podnikové večierky. Nákladnú opravu realizovala obec z vlastných finančných prostriedkov.

Vnútorná rekonštrukcia knižnice- II.etapa

Vnútorná rekonštrukcia knižnice- II.etapa

Dátum: 28. 8. 2017

Letné mesiace, kedy nechodí do knižnice veľa čitateľov sme využili na vnútornú rekonštrukciu oddelenia pre dospelých čitateľov. Z úsporných dôvodov sa znížil strop, osadili sa úsporné svetlá, vystierkovali sa steny a vymenil sa obklad. Nové prostredie určite prispeje k príjemnej atmosfére Celú rekonštrukciu obec hradila z vlastných zdrojov. Na budúci rok plánujeme takto zrekonštruovať aj oddelenie kníh pre deti.

Výstavba detského FIT PARKU.

Výstavba detského FIT PARKU.

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom septembra 2012 sa zrealizoval úspešný projekt z Programu obnovy dediny 2012. Obec ešte v minulom roku podala projekt na vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny pre deti 10-15 ročné. Projekt bol úspešný a tak nám k detskému ihrisku pre najmenšie deti pribudli i prvky určené pre staršie deti. Lezecká stena, kolotoč, tabuľa na kreslenie a dva smetné koše pribudli na voľnom priestranstve vedľa už existujúcej šmýkaly, hojdačiek a lavičiek. Všetky prvky zohľadňujú charakter vidieckeho prostredia - sú vyrobené z dreva a tak vhodne zapadajú do celkovej scenérie parkového prostredia.

Výsadba zelene v parku pred kaštieľom

Výsadba zelene v parku pred kaštieľom

Dátum: 28. 8. 2017

V auguste 2012 sa zrevitalizoval kruh zelene pred kaštielom.

Rekonštrukcie a opravy v MŠ v roku 2012.

Rekonštrukcie a opravy v MŠ v roku 2012.

Dátum: 28. 8. 2017

Počas jarných a letných mesiacov opäť v priestoroch MŠ prebiehali rekonštrukčné práce. Najskôr sa ukončila výmena starých okien a dverí za nové plastové. Neskôr sa zrekonštruovala vstupná chodba a šatňa. Vynovené skrinky, nová podlaha, vymaľované priestory určite prispejú ku skultúrneniu prostredia v MŠ. Obec financovala tieto úpravy z vlastných zdrojov. Kolektív pracovníčok MŠ vyzdobil celú MŠ tak, aby začiatok školského roku bol pre deti čo najkrajší a najpríjemnejší.

Revitalizácia zelene popri ceste III. triedy/51118

Revitalizácia zelene popri ceste III. triedy/51118

Dátum: 28. 8. 2017

Počas jesenných mesiacov r.2011 sme zrevitalizovali neupravenú plochu v centre obce a tiež zelený pás popri ceste III.triedy/ 51118.

Výmena okien a rekonštrukčné práce na ZŠ.

Výmena okien a rekonštrukčné práce na ZŠ.

Dátum: 28. 8. 2017

Na konci roku 2011 na našej ZŠ sa zrekonštruovali na prízemí WC, dolná chodba a vymenili sa okná na špeciálnej učebni.

Parkový múr

Parkový múr

Dátum: 28. 8. 2017

V septembri 2011 sa zrealizovala druhá etapa opravy parkového múru. Oprava sa mohla zrealizovať vďaka dotácií z NSK v rámci výzvy "Zachráňme kultúrne pamiatky NSK" a obecným financiám. Historický park tak získal nový vzhľad, ale hlavne sa zachránilo pôvodné oplotenie. Múr bol pred rekonštrukciou v dezolátnom stave a hrozilo, že sa časť múru zrúti.

Detské ihrisko v parku

Detské ihrisko v parku

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom jesene 2011 obec vybudovala nové detské ihrisko.

Vnútorná rekonštrukcia domu smútku

Vnútorná rekonštrukcia domu smútku

Dátum: 28. 8. 2017

V letných mesiacoch 2011 sa uskutočnila vnútorná rekonštrukcia domu smútku. Po predošlej oprave strechy a vonkajšej rekonštrukcii prišli na rad aj vnútorné priestory domu smútku. Po rekonštrukcii sa zakúpilo nové interiérové zariadenie. Všetkým brigádničkám, ktoré sa zúčastnili upratovania po oprave ďakujeme.

Viacúčelové ihrisko

Viacúčelové ihrisko

Dátum: 28. 8. 2017

V máji sa odovzdalo do užívania viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy.

Rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ceste

Rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ceste

Dátum: 28. 8. 2017

V polovici marca sa ukončila rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ceste od č.d.200 po autobusovú zastávku. Keďže kritériá projektu Revitalizácia obce, ktorý je financovaný z EU, nedovolili zahrnúť túto časť obce do projektu, obec financuje túto opravu z vlastných zdrojov.

Vynovená materská škola

Vynovená materská škola

Dátum: 28. 8. 2017

V prvých dvoch mesiacoch tohto roku sa v našej materskej škole udiali pozitívne zmeny. Najskôr sa ukončila rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorú financovala obec z vlastných zdrojov a potom prišla na rad výmena nábytku v jednej triede. Nábytok sa zakúpil z výťažku zo Štefanskej zábavy, ktorú už tradične organizuje rada školy pri MŠ. Pobyt našich detí v MŠ sa stal z hľadiska hygienického i estetického oveľa lepším a príjemnejším.

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Dátum: 28. 8. 2017

Revitalizácia centra obce úspešne pokračuje. V súčasnosti je vybudovaná spevnená plocha pred potravinami, ukončili sa chodníky v centrálnej časti po oboch stranách Hlavnej ulice.

3. etapa vonkajšej rekonštrukcie budovy Obecnej knižnice.

3. etapa vonkajšej rekonštrukcie budovy Obecnej knižnice.

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom septembra 2010 sme ukončili záverečnú etapu rekonštrukcie budovy Obecnej knižnice. Vymenili sa okná, žľabový systém a urobila sa nová fasáda z vnútornej strany dvora. Celú rekonštrukciu obec financovala z vlastných zdrojov a preto sme ju rozložili na 2 roky. Vynovená budova tak prispeje k príjemnej atmosfére na Hospodárskom dvore, kde naši dôchodcovia organizujú opekačky a rôzne aktivity nielen pre svojich členov, ale aj pre deti MŠ.

Výstavba kanalizácie v obci

Dátum: 28. 8. 2017

Počas letných mesiacov sa zrealizovala ďalšia časť výstavby kanalizácie v obci. Dokončila sa Ul.1.mája a výstavba sa tiež začala na Hviezdoslavovej ulici. Finančné prostriedky obec získala z Enviromentálneho fondu.V októbri podáme opäť žiadosť na Envirofond a dúfame, že i v budúcom roku budeme pokračovať vo výstavbe kanalizácie vďaka priznaným dotáciám.

Vonkajšia rekonštrukcia multifunkčnej budovy v strede obce

Vonkajšia rekonštrukcia multifunkčnej budovy v strede obce

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom leta 2010 sme pokračovali v rekonštrukcii multifunkčnej budovy v strede obce. Oprava začala v minulom roku v septembri podbetónovaním základov a v októbri 2009 sa opravovala strecha. V letných mesiacoch 2010 sme zrekonštruovali vežové hodiny, vymenili okná, dvere a vynovila sa aj fasáda budovy. Požiarna zbrojnica, kaderníctvo a klub ZO JDS tak získali nový vzhľad vďaka úspešne podanému projektu na Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré nám poskytlo na opravu budovy nenávratný finančný príspevok.

Rekonštrukčné práce v MŠ vo februári 2010

Dátum: 28. 8. 2017

vJarné prázdniny sme využili na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ. Výmena batérií, WC a vymaľovanie zmenili sociálne priestory na nepoznanie. Pre naše deti sa tak zlepšili podmienky pobytu v MŠ.

Zobrazené 91-120 z 133

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:242
TÝŽDEŇ:242
CELKOM:606562

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?