Navigácia

Obsah

Povinnosti majiteľov žúmp

Typ: ostatné
Je zakázané vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, cesty, do povrchových a podzemných vôd

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať aj ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné 2 roky.

Žiadame užívateľov žúmp, aby si každý doklad o vývoze uschovali.

Od 1. januára obec ruší smernicu č.2/2008 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo žúmp pre obyvateľov obce.

Doklady o uhradených nákladoch za odvoz a likvidáciu obsahu zo žúmp vystavené za rok 2019 sa budú preplácať do konca januára 2020 v pokladni obecného úradu.


Vytvorené: 30. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2019 11:02
Autor: