Navigácia

Obsah

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Oznam

Obec Nová Ves nad Žitavou ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov, u ktorých došlo v roku 2019 k zmene vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiach v katastrálnom územi Nová Ves nad Žitavou - t.j. kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, že sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a doručiť ho do 31.01.2020 na Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou.

V rovnakom termíne sa podávajú aj žiadosti o zníženie dane v zmysle platnej legislatívy.

Ku všetkým podaniam je potrebné priložiť kópiu rozhodnutia z katastra nehnuteľnosti, prípadne kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo geometrického plánu.


Vytvorené: 13. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2020 12:38
Autor: Vargončíková