Navigácia

Obsah

Modernizácia cesty II. triedy vo vlastníctve NSK s finančnou podporou EÚ

Typ: ostatné
Od 1.3.2019 bude prebiehať rekonštrukcia cesty II. triedy II/511 Vráble - Tesárske Mlyňany.
V danom úseku bude obmedzená doprava v jednom jazdnom pruhu.

Nitriansky samosprávny kraj realizuje v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11  projekt na modernizáciu vybraných úsekov ciest  druhej triedy vo svojom vlastníctve  pozostávajúcu zo stavebných úprav s dôrazom na mobilitu a zlepšenie dostupnosti na nadradenú cestnú infraštruktúru – cesty I. triedy a rýchlostné komunikácie. Finančné prostriedky na modernizáciu poskytne Európska únia prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie NSK je vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov.

Predmetom  modernizácie je aj úsek ciest II. triedy   : Cesta II/511 Vráble - Tesárske Mlyňany, kód ITMS2014+:302011M095 , celkové oprávnené výdavky projektu : 2 804 208,60 €, Z toho nenávratný finančný príspevok (EU+ŠR – 95% ) : 2 663 998,17 € , spolufinancovanie NSK (5%) : 140 210,43 €.

V danom úseku bude doprava riadená dočasným dopravným značením a regulovčíkmi zhotoviteľa rekonštrukčných prác.
Upozorňujeme obyvateľov a vodičov, že v danom úseku bude obmedzená doprava v jednom jazdnom pruhu a je predpoklad, že bude vznikať aj časové zdržanie.
Prosíme o strpenie rekonštrukčných prác v danom úseku.

 


Vytvorené: 4. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2019 10:16
Autor: