Nová Ves nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Územný plán obce - zmeny a doplnky č.2 
2023

Územný plán obce zmeny a doplnky č.2 čistopis zmeny a doplnky 2 (518.4 kB)

 

Územný plán obce - zmeny a doplnky č.1  
2014

Územný plán obce - textová časť - tu ku stiahnutiu .pdf, 428,84 kB

2 * komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,05 MB

3 * výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 458,48 kB

4 * výkres riešenia verejného technického vybavenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 408,87 kB

5 * výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - tu ku stiahnutiu .pdf, 341,89 kB

6 * výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - tu ku stiahnutiu .pdf, 620,79 kB

 

Územný plán obce Nová Ves nad Žitavou
2009

Územný plán obce - textová časť - tu ku stiahnutiu .pdf, 519,19 kB

1 * širšie vzťahy - tu ku stiahnutiu .pdf, 136,22 kB

2 * komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - tu ku stiahnutiu

3 * výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 271,37 kB

4 * výkres riešenia verejného technického vybavenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 230,55 kB

5 * výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - tu ku stiahnutiu .pdf, 186,05 kB

6 * výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - tu ku stiahnutiu .pdf, 424,96 kB