Nová Ves nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Ves nad Žitavou 2016-2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Ves nad Žitavou

PHSR 2016-2023 - tu ku stiahnutiu.pdf, 3,9MB

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja strategicko plánovacieho regiónu Nitra 2023-2030

schválený OZ v Novej Vsi nad Žitavou dňa 27.4.2023 uznesením 44/2023

PHSR2023-2030 (45.99 MB)