Nová Ves nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Ing. Marián Bliznák
 • Martin Fröhlich
 • Bc. Peter Gúcky
 • Jozef Hamar - zástupca starostky
 • Ing. Martin Kováč
 • Ing. Miroslav Lintner
 • Marek Záhorský


KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 • Komisia výstavby a životného prostredia: predseda Marek Záhorský, 
 • Komisia finančná a správy obecného majetku: predseda Ing. Miroslav Lintner, 
 • Komisia pre veci sociálne: predseda Peter Gúcky, 
 • Komisia kultúry, športu, mládeže a školstva: predseda Ing. Martin Kováč, 
 • Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda Martin Fröhlich, 
 • Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Marián Bliznák, členovia: 

 

Poslanecké obvody:

Ing. Marián Bliznák - číslo domu 2-92, mail : marian.bliznak@gmail.com

Martin Fröhlich - číslo domu 95-161, mail: frolo1974@gmail.com

Jozef Hamar - číslo domu 162-172, 430-487, 506,524,525, mail: jozef.st@hamarovci.sk

Bc. Peter Gúcky - číslo domu 177-270, mail: petergucky@centrum.sk

Ing. Miroslav Lintner - číslo domu 212-215,310,320,570,571,572, mail: mimo.lintner@gmail.com

Ing. Martin Kováč - číslo domu 274-357, 540,547,553,566, mail:  ingmartinkovac84@gmail.com

Marek Záhorský - číslo domu 358-429, mail: zahorskymarek@gmail.com