Nová Ves nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Ing. Marián Bliznák
 • Martin Fröhlich
 • Bc. Peter Gúcky
 • Jozef Hamar - zástupca starostky
 • Jaroslav Koprda
 • Bc. Erika Koprdová
 • Jaroslav Šimek


KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 • Komisia výstavby a životného prostredia: predseda Jaroslav Koprda, 
 • Komisia finančná a správy obecného majetku: predseda Bc. Erika Koprdová, 
 • Komisia pre veci sociálne: predseda Martin Fröhlich, 
 • Komisia kultúry, športu, mládeže a školstva: predseda Ing. Marián Bliznák, 
 • Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda Peter Gúcky, 
 • Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Marián Bliznák, členovia: Bc. Peter Gúcky, Bc. Erika Koprdová

 

Poslanecké obvody:

Ing. Marián Bliznák - číslo domu 2-92, mail : marian.bliznak@gmail.com

Martin Fröhlich - číslo domu 95-161, mail: frolo1974@gmail.com

Jozef Hamar - číslo domu 162-172, 430-487, 506,524,525, mail: jozef.st@hamarovci.sk

Bc. Peter Gúcky - číslo domu 177-270, mail: petergucky@centrum.sk

Bc. Erika Koprdová - číslo domu 212-215,310320,570,571,572, mail: e.koprdova@gmail.com

Jaroslav Koprda - číslo domu 274-357, 540,547,553,566, mail:  parketyvrable@gmail.com

Jaroslav Šimek - číslo domu 358-429, mail: simekjaro@pobox.sk