Nová Ves nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Knihovník : p. Mária Korčoková

Výpožičné hodiny : knižnica
štvrtok : 17.00-19.00 hod.
sobota : 15.00-17.00 hod.

Zápisné - členské na rok 2019 :
- deti do 15 rokov - 0,50 €
- dospelí - 1 €

Na požiadanie je možné vytlačiť dokumenty. Tlač je spoplatnená :
a/ od 1 do 10 strán vo výške 0,10 € za stranu A4
b/ od 11 strán vo výške 0,15 € za stranu A4

Zoznam kníh :

https://www.infogate.sk/kniznica/OKNVNZ/profil?fn=LibraryProfileChildG37DP&seo=Obecn%C3%A1-kni%C5%BEnica-Nov%C3%A1-Ves-nad-%C5%BDitavou-|-InfoGate