Navigácia

Obsah

Samospráva

Starostka obce:   Mgr. Mária Korčoková
tel.: 037 7884895
mobil: 0915 713327
E-mail: starostka@novavesnadzitavou.sk

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Marián Bliznák
Martin Fröhlich
Bc. Peter Gúcky
Jozef Hamar - zástupca starostky
Jaroslav Koprda
Bc. Erika Koprdová
Jaroslav Šimek

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Ing. Pavol Farkaš   farkaspavol@centrum.skKOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:


Komisia výstavby a životného prostredia: predseda Jaroslav Koprda, 

Komisia finančná a správy obecného majetku: predseda Bc. Erika Koprdová, 

Komisia pre veci sociálne: predseda Martin Fröhlich, 

Komisia obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa: Jozef Hamar, 

Komisia kultúry, športu, mládeže a školstva: predseda Ing. Marián Bliznák, 

Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda Peter Gúcky, 

Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Marián Bliznák, členovia: Bc. Peter Gúcky, Bc. Erika Koprdová

 

Poslanecké obvody:


Ing. Marián Bliznák       - číslo domu 2-92, mail : marian.bliznak@gmail.com

Martin Fröhlich              - číslo domu 95-161, mail: frolo1974@gmail.com

Jozef Hamar                   - číslo domu 162-172, 430-487, 506,524,525, mail: hamar@medis.sk

Bc. Peter Gúcky              - číslo domu 177-270, mail: petergucky@centrum.sk

Bc. Erika Koprdová        - číslo domu 212-215,310-320,570,571,572, mail: e.koprdova@gmail.com

Jaroslav Koprda             - číslo domu 274-357, 540,547,553,566, mail:  parketyvrable@gmail.com

Jaroslav Šimek               - číslo domu 358-429, mail: simekjaro@pobox.sk