Navigácia

Obsah

Samospráva

Starostka obce:   Mgr. Mária Korčoková
tel.: 037 7884895
mobil: 0915 713327
E-mail: starostkanovavesnz@mail.t-com.sk

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Marián Bliznák
Martin Fröhlich
Bc. Peter Gúcky
Jozef Hamar - zástupca starostky
Jaroslav Koprda
Bc. Erika Koprdová
Jaroslav Šimek

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Ing. Pavol FarkašKOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:


Komisia výstavby a životného prostredia: predseda Jaroslav Koprda

Komisia finančná a správy obecného majetku: predseda Bc. Erika Koprdová

Komisia pre veci sociálne: predseda Martin Fröhlich

Komisia obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa: Jozef Hamar

Komisia kultúry, športu, mládeže a školstva: predseda Ing. Marián Bliznák

Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda Peter Gúcky

Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Marián Bliznák, členovia: Bc. Peter Gúcky, Bc. Erika Koprdová

 

Poslanecké obvody:


Ing. Marián Bliznák       - číslo domu 2-92

Martin Fröhlich              - číslo domu 95-161

Jozef Hamar                   - číslo domu 162-172, 430-487, 506,524,525

Bc. Peter Gúcky              - číslo domu 177-270

Bc. Erika Koprdová        - číslo domu 212-215,310-320,570,571,572

Jaroslav Koprda             - číslo domu 274-357, 540,547,553,566

Jaroslav Šimek               - číslo domu 358-429