Navigácia

Obsah

Základné údaje

Obec Nová Ves nad Žitavou
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra 
Právna forma: obec
Starostka: Mgr. Mária Korčoková
Mikroregión: Požitavie-Širočina
Prvá písomná zmienka: 1355
Nadmorská výška: 147-213 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1332 (k 1.1.2015)
Katastrálne územie: Nová Ves nad Žitavou
Výmera katastra: 10172647 m2
Vodné toky: Žitava, Drevenica

Zaujímavosti:
Rímsko-katolícky kostol sv. Tomáša Becketa z roku 1789
Pútnický areál zasvätený Panne Márii Kráľovnej – Studnička
Turecký most z 15. Storočia
Chránený areál Novoveský park
Barokový kaštieľ 
Neorokokový kaštieľ 
Neoklasicistický kaštieľ