Navigácia

Obsah

Tlačivá a cenníky

Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 138x | 04.09.2017

Cenníky

Ceník za služby Stiahnuté: 119x | 05.09.2017

Cenník prenajímania obecných budov Stiahnuté: 122x | 05.09.2017

Cenník služieb-pohrebisko Stiahnuté: 85x | 05.09.2017

Cenník-zapožičanie inventáru-kuchyňa Stiahnuté: 105x | 05.09.2017

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO Stiahnuté: 97x | 05.09.2017

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 111x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie Malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 120x | 05.09.2017

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 97x | 05.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 107x | 05.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 85x | 05.09.2017

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru k drobnej stavbe Stiahnuté: 77x | 05.09.2017

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 137x | 05.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 102x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-FO Stiahnuté: 122x | 05.09.2017

Tlačivá

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 84x | 05.09.2017

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 75x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 43x | 04.10.2018

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 98x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri prvom nástupe do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 95x | 04.10.2018

Stránka