Navigácia

Obsah

Tlačivá a cenníky

Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 275x | 08.08.2019

Cenníky

Cenník služieb-pohrebisko Stiahnuté: 205x | 05.09.2017

Cenník za prenajímanie obecných budov a za služby Stiahnuté: 71x | 07.01.2020

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO Stiahnuté: 245x | 05.09.2017

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 237x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie Malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 260x | 05.09.2017

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 218x | 05.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 262x | 05.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 204x | 05.09.2017

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru k drobnej stavbe Stiahnuté: 179x | 05.09.2017

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 290x | 05.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 231x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-FO Stiahnuté: 274x | 05.09.2017

Tlačivá

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre podnikateľov na rok 2020 Stiahnuté: 58x | 16.01.2020

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 186x | 05.09.2017

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 189x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 162x | 25.09.2019

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 215x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri prvom nástupe do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 220x | 04.10.2018

Žiadosť o poskytnutie stravovania a donášky obedov Stiahnuté: 225x | 05.09.2017

Stránka