Navigácia

Obsah

Tlačivá a cenníky

Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 254x | 08.08.2019

Cenníky

Cenník služieb-pohrebisko Stiahnuté: 190x | 05.09.2017

Cenník za prenajímanie obecných budov a za služby Stiahnuté: 43x | 07.01.2020

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO Stiahnuté: 226x | 05.09.2017

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 224x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie Malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 249x | 05.09.2017

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 207x | 05.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 230x | 05.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 188x | 05.09.2017

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru k drobnej stavbe Stiahnuté: 167x | 05.09.2017

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 262x | 05.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 213x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-FO Stiahnuté: 249x | 05.09.2017

Tlačivá

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre podnikateľov na rok 2020 Stiahnuté: 45x | 16.01.2020

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 174x | 05.09.2017

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 172x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 143x | 25.09.2019

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 197x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri prvom nástupe do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 208x | 04.10.2018

Žiadosť o poskytnutie stravovania a donášky obedov Stiahnuté: 204x | 05.09.2017

Stránka