Navigácia

Obsah

Tlačivá a cenníky

Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 185x | 08.08.2019

Cenníky

Ceník za služby Stiahnuté: 165x | 05.09.2017

Cenník prenajímania obecných budov Stiahnuté: 184x | 05.09.2017

Cenník služieb-pohrebisko Stiahnuté: 124x | 05.09.2017

Cenník-zapožičanie inventáru-kuchyňa Stiahnuté: 154x | 05.09.2017

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO Stiahnuté: 147x | 05.09.2017

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 159x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie Malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 182x | 05.09.2017

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 145x | 05.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 166x | 05.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 129x | 05.09.2017

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru k drobnej stavbe Stiahnuté: 117x | 05.09.2017

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 187x | 05.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 156x | 05.09.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-FO Stiahnuté: 182x | 05.09.2017

Tlačivá

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 126x | 05.09.2017

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 121x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 84x | 25.09.2019

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 143x | 05.09.2017

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri prvom nástupe do ZŠ Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 151x | 04.10.2018

Stránka