Navigácia

Obsah

Dom kultúry

Využite priestory nášho Domu kultúry :
- svadby
- stužkové
- promócie
- stretávky
- kary
- prezentácie výrobkov
- divadelné predstavenia
- životné jubileá
- rodinné oslavy
- podujatia kultúrneho charakteru
- predajné akcie

Všetky informácie v oblasti organizovania kultúrno-spoločenských podujatí, rezervácie miestností Domu kultúry, informácie o platnom cenníku Domu kultúry a kuchyne Vám radi poskytneme telefonicky alebo prostredníctvom e- mailu:
tel.: 037 - 7884896
mail: obec@novavesnadzitavou.sk

Dom kultúry v číslach:
rozmer javiska: 11,5 m x 15 m
veľká sála: 27 m x 15,5 m
rozmer vestibulu: 19 m x 7 m
veľká zasadačka: 9 m x 16 m
malá zasadačka: 5 m x 8 m
počet stoličiek: 300 ks
počet stolov: 50 ks

dk1212345678910111213141516

Cenník prenajímania priestorov Domu kultúry v obci Nová Ves nad Žitavou

Názov podujatia :                                  ceny do 4 hod.                                                     ceny nad 4 hod.

                                                  Miestne org.              Cudzie org.                 Miestne org.            Cudzie org.
                                                      a osoby                      a osoby                        a osoby                   a osoby

Tanečná zábava-veľká sála        49,80 €                      166 €                          166 €                          332 €
Diskotéka-veľká sála                  49,80 €                       199,20 €                     166 €                         497,90 €
Estrádny program-veľká sála     49,80 €                      166 €                              -                                   -
Divadelné predstavenie
-veľká sála                                   49,80 €                      166 €                              -                                   -
Moderná hudba                          116,20 €                     232,40 €                     232,40 €                    464,70 €
Koncert
Vážnej hudby                               33,20 €                      116,20 €                     116,20 €                    232,40 €
Prenájom veľkej zasadačky        24,90 €                       83 €                           66,40 €                    132,80 €
Prenájom malej zasadačky         16,60 €                       33,20 €                      33,20 €                     66,40 €
Prenájom vestibulu                     24,90 €                       83 €                           66,40 €                    132,80 €

V prenájme sú zahrnuté prevádzkové náklady /za spotrebu elektrickej energie, vody, upratovanie/. Počas vykurovacieho obdobia sa ceny zvyšujú o o 250 € pri prenájme nad 4 hod.-max.24 hod. Pri prenájme pod 4 hod. o 66,40 €. Školy v obci majú prenájom zdarma! Miestne záujmové združenia občanov, spoločenské organizácie, politické strany a hnutia môžu usporiadať 1 komerčnú akciu v roku za režijný poplatok 166 €. Pri prenájme pre spoločenské a politické organizácie môže byť táto sadzba znížená, ak ide o reprezentáciu obce /výstavy, slávnostné výročia..../
Podujatia usporiadané komisiami obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou podliehajú bezplatnému nájmu.
Výnosy z týchto podujatí sú prínosom obce.