Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Nitra
Región Požitavský
Počet obyvateľov 1345
Rozloha 10,17 km2
Prvá písomná zmienka 1355

 

Obec Nová Ves nad Žitavou

Prastará osada Jovka, neskôr pomenovaná Jovka - Kostolná, a Malá Jovka boli dve veľmi významné a z historického pohľadu zaujímavé predchodkyne Novej Vsi nad Žitavou. Podobne i susedné obce Slepčany a Tajná mali svoje blízko ležiace osady Veľké Slepčany, Malé Slepčany - majer Mikova Ves, Malá a Veľká Tajná, Tajná - Šiarovce. Obec s prívlastkom Veľká mala v tých časoch sotva 10 domov.

Obec Nová Ves nad Žitavou

28.07.2020

odpady

Zber plastov

Vo štvrtok 30.7.2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov v žltých vreciach spred domácností. Nezabudnite si každé vrece označiť QR kódom na plasty! Čo môžme zbierať do žltých vriec? Okrem plastov, napríklad kovy. Zbierajte plechovky, viečka od jogurtov a ďalšie kovové odpady, pomôžete k recyklácii hliníka, ktorá je o 95 % menej energeticky náročná ako výroba nového. Do žltého vreca tiež patria: neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, kelímky z jogurtov a nápojov, prázdne plastové obaly z liekov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén v menšom množstve (obal z mobilu, fotoaparátu a pod., veľké kusy ako výplne škatúľ na televízor, práčky a pod. patria na zberný dvor), tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Ďakujeme že triedite odpad

Detail

28.07.2020

futbal

Nábor detí do AC NOVAN

TJ AC NOVAN hľadá nové talenty, deti - dievčatá aj chlapcov. Nábor bude 14.8.2020 o 17,00. Tešíme sa na Vás :)

Detail

08.07.2020

park

Rekonštrukcia vodného režimu v parku

Obec bude v nasledujúcich mesiacoch realizovať obnovu pôvodných jazierok v parku v Novej Vsi nad Žitavou, podľa odsúhlaseného projektu firmy AGROPROJEKT Nitra

Detail

17.06.2020

Čistenie odvodňovacieho kanála

Čistenie odvodňovacieho kanála

V roku 2019 a 2020 sa vyčistil odvodňovací kanál, ktorý začína za záhradami na Sládkovičovej ulici a končí pri moste na ihrisko. Vyčistený je zatiaľ úsek po Hlavnú cestu.

Detail

16.06.2020

vývoz

Nekontrolované vypúšťanie žúmp

Novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 z.z. dáva štát obciam a orgánom štátnej vodnej správy t.j. Okresný úrad životného prostredia, možnosť od 15. septembra 2020 kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Občania majú povinnosť odkladať si tieto doklady o odvozoch a predložiť ich na vyžiadanie. Upozorňujeme občanov, že po 15. septembri 2020 bude obec tieto doklady od občanov požadovať.

Detail

27.11.2018

Naša obec z vtáčej perspektívy

Naša obec z vtáčej perspektívy

Koncom septembra vznikli krásne letecké snímky našej obce.

Detail

01.01.2016

Rybník

Rybník

Jeseň a zrkadlenie nad rybníkom (autor: J. Drienovský, A Drienovský)

Detail

01.01.2016

Pútnický areál - Studnička

Pútnický areál - Studnička

(autor: J. Drienovský)

Detail

01.01.2016

Obec a okolie

Obec a okolie

(autor: J. Drienovský, A. Drienovský)

Detail