Navigácia

Obsah

Martin Fröhlich


Úloha v org. štruktúre

Poslanci OZ - poslanec

Poslanecké obvody - číslo domu 95-161

Komisia sociálna a bytová - predseda