Navigácia

Obsah

Bc. Erika Koprdová


Úloha v org. štruktúre

Poslanci OZ - poslankyňa

Komisia finančná a správy obecného majetku - predseda

Poslanecké obvody - číslo domu 212-215,310-320,570,571,572